Zaproponuj zakup

Odział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów dokonuje zakupu materiałów bibliotecznych do zbiorów Biblioteki w oparciu o ofertę wydawniczą, z uwzględnieniem programów studiów UJ CM oraz potrzeb zgłaszanych przez pracowników i studentów Uczelni.

Zgłoszenia zakupu można dokonać :

Informacje dla pracowników Collegium Medicum chcących kupić książki z grantów, MPK lub innych środków Uczelni zamieszczone są na stronie zakup książek.