Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

Przedłużenie okresu wypożyczenia książki jest możliwe, gdy nie ma na to dzieło zapotrzebowania ze strony innych użytkowników i konto jest aktywne (bez zaległości).
Prolongaty można dokonać przed upływem terminu zwrotu:
— samodzielnie, z pozycji konta użytkownika: Katalog>Zaloguj
— osobiście w Wypożyczalni,
— za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Po upływie terminu zwrotu prolongaty można dokonać osobiście w Wypożyczalni.