Komputery w bibliotece – Autoryzacja

IP: 3.238.71.155
IP: kolor czerwony

Brak autoryzacji do baz danych i czasopism udostępnianych przez Bibliotekę Medyczną.

Warunki dostępu:

Osoba, która chce korzystać z zasobów poza siecią UJ CM np. z komputerów domowych, uzyskuje prawo do tej usługi po spełnieniu następujących warunków:

  1. Jest pracownikiem lub studentem UJ lub osobą realizującą prace badawcze we współpracy z UJ Collegium Medicum na podstawie umów cywilno-prawnych.
  2. Posiada aktywne konto biblioteczne w UJ CM.
  3. Prześle e-mailem na adres wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl prośbę o uruchomienie zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych (e-mail powinien zawierać numer karty bibliotecznej) lub wypełni odpowiedni formularz ustanowienia konta bibliotecznego.

 

Wszelkie uwagi i problemy związane z działaniem usługi prosimy kierować na adres: wypozyczenia@bm.cm-uj.krakow.pl

 

IP: kolor pomarańczowy

Komputer z którego nawiązano połączenie należy do sieci UJ. Dostęp do większości baz danych i czasopism jest możliwy. Wyjątek stanowią bazy The Cochrane Library i Medicine Complete – dostępne wyłącznie w sieci UJ CM oraz poprzez serwer proxy UJ CM.

 

IP: kolor zielony

Komputer z którego nawiązano połączenie należy do sieci UJ CM. Możliwy jest dostęp do wszystkich baz danych i czasopism.

W wyjątkowych przypadkach dostęp do niektórych zasobów jest ograniczony do określonych adresów IP.
W takim przypadku zasób jest udostępniany wyłącznie w Bibliotece Medycznej.