Zajęcia dydaktyczne dla Szkoły Doktorskiej

Zajęcia dydaktyczne dla doktorantów „Biblioteczne bazy danych” w ilości 5 godzin dydaktycznych, w formie  warsztatów praktycznych prowadzone są na I roku studiów w semestrze zimowym. Przedmiot jest obowiązkowy do zaliczenia I roku studiów.

Koordynatorem zajęć jest mgr Anna Uryga:

e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

tel. 12 658-02-72.

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla doktorantów:

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na bieżąco.

 

Wielkość fontu
Kontrast