Zajęcia dydaktyczne dla Szkoły Doktorskiej

Zajęcia dydaktyczne: „Źródła informacji naukowej” dla doktorantów UJ CM prowadzone są w formie warsztatów praktycznych na I roku studiów w semestrze zimowym. Przedmiot obejmuje 5 godzin dydaktycznych i jest obowiązkowy do zaliczenia I roku studiów doktoranckich.

Koordynatorem zajęć jest mgr Anna Uryga:
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl
tel. 12 658 02 72

 

Harmonogramy:

Nauki medyczne – gr. I: 20.10.2023 r., godz. 13.10 – 17.15

Nauki medyczne – gr. II: 27.10.2023 r., godz. 13.10 – 17.15

Nauki farmaceutyczne: 17.11.2023 r., godz. 8:00 – 12:15 

Nauki o zdrowiu: 24.11.2023 r., godz. 13:10 – 17:15

 

Materiały do zajęć:

MeSH

Planowanie strategii wyszukiwawczej

PubMed

Embase

Wskazówki dla użytkowników baz PubMed i Embase

The Cochrane Library

Bazy farmaceutyczne

Baza CINAHL

Reaxys instrukcja

UptoDate

Mendeley

Mendeley Cite

EndNote 1

EndNote 2