Zajęcia dydaktyczne dla Szkoły Doktorskiej

Zajęcia dydaktyczne: „Źródła informacji naukowej” dla doktorantów UJ CM prowadzone są w formie warsztatów praktycznych na I roku studiów w semestrze zimowym. Przedmiot obejmuje 5 godzin dydaktycznych i jest obowiązkowy do zaliczenia I roku studiów doktoranckich.

Koordynatorem zajęć jest mgr Anna Uryga:
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl
tel. 12 658 02 72

 

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla doktorantów:

wkrótce…