Zajęcia dydaktyczne dla doktorantów

Zajęcia dydaktyczne dla doktorantów „Informacja naukowa i bibliografia” w ilości 10 godzin dydaktycznych, w formie  warsztatów praktycznych prowadzone są na I roku studiów w semestrze letnim. Przedmiot jest obowiązkowy do zaliczenia I roku studiów. Uczestniczący w zajęciach otrzymują 1pkt. ECTS.

Koordynatorem zajęć jest mgr Anna Uryga,

e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl

tel. 12 658-02-72.

Harmonogram zajęć dydaktycznych dla doktorantów:

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na bieżąco.