Zajęcia dydaktyczne dla Szkoły Doktorskiej

Zajęcia dydaktyczne: „Źródła informacji naukowej” dla doktorantów UJ CM prowadzone są w formie warsztatów praktycznych na I roku studiów w semestrze zimowym. Przedmiot obejmuje 5 godzin dydaktycznych i jest obowiązkowy do zaliczenia I roku studiów doktoranckich.

Koordynatorem zajęć jest mgr Anna Uryga:
e-mail: anna.uryga@uj.edu.pl
tel. 12 658 02 72

 

Harmonogramy:

Grupa I: nauki farmaceutyczne

Grupa II: nauki o zdrowiu

Grupa III: nauki medyczne

Grupa IV: nauki medyczne

Materiały do zajęć:

Źródła informacji naukowej

MeSH

Planowanie strategii wyszukiwawczej

PubMed

Embase

The Cochrane Library

Bazy farmaceutyczne

Baza CINAHL

Reaxys instrukcja

UptoDate

Mendeley

Mendeley Cite

EndNote 1

EndNote 2