Zakup książek

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów przyjmuje zamówienia na zakupy indywidualne pracowników płatne z programów  badawczych, grantów lub środków Uczelni (MPK). W tym celu należy dostarczyć do Oddziału Gromadzenia wypełniony wzór zamówienia. Przygotowane zamówienie można również przesłać pocztą elektroniczną w formie załącznika na adres: gromadzenie.ksiazki@cm-uj.krakow.pl

Jeżeli pracownik UJ CM zakupi książki indywidualnie zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć je do Biblioteki wraz z opisaną fakturą.

Komunikat nr 22 Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie: zasad opisywania dokumentów potwierdzających zakup.

 

W przypadku zakupów realizowanych poza granicami kraju obowiązuje:

Komunikat nr 16 Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie: zakupu towarów poza granicami kraju realizowanych przez jednostki UJ CM.

 

Książki kupowane samodzielnie przez pracowników UJ CM lub zamawiane za pośrednictwem Biblioteki – po ich opracowaniu katalogowym – są wypożyczane na indywidualne konta biblioteczne w ramach tzw. wypożyczeń długoterminowych. Dotyczy to zarówno książek kupowanych z budżetów jednostek (MPK), jak i z programów badawczych oraz grantów pracowników UJ CM.

 

W sytuacji gdy dysponent środków nie będzie sprawował osobistej pieczy nad książkami uprzejmie prosimy o podawanie na zamówieniu lub fakturze informacji na czyje konto zakupione książki mają być wczytane (kierownik jednostki/programu/grantu lub wyznaczony przez kierownika pracownik).

 

Odbiór opracowanych materiałów lub przekazywanie większej partii książek do opracowania odbywa się:

  1. osobiście, w godzinach 08:00-15:00 (Medyczna 7 , pok. 2.24, tel. 12 6587256).
  2. Samochodem służbowym (standardowo w czwartki w godz. 08:00-15:00 lub – po uzgodnieniu – w innym dniu).
  3. Po wcześniejszym uzgodnieniu książki mogą być również dostarczane i odbierane osobiście w wybranej bibliotece instytutowej:

 

Transport nie dotyczy jednostek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki:

  • Wydziału Farmacji UJ CM ul. Medyczna 9
  • Szpitala Uniwersyteckiego ul. Jakubowskiego 2
  • Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego ul. Wielicka 265