Zakup książek

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów przyjmuje zamówienia na zakupy  indywidualne pracowników płatne z grantów lub środków Uczelni. W tym celu należy dostarczyć do Oddziału Gromadzenia wypełniony wzór zamówienia. Przygotowane zamówienie można również przesłać pocztą elektroniczną w formie załącznika na adres: gromadzenieksiazki@cm-uj.krakow.pl

Jeżeli pracownik UJ CM zakupi książki indywidualnie zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć je do Biblioteki wraz z opisaną fakturą.

Komunikat nr 22 Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie: zasad opisywania dokumentów potwierdzających zakup.

 

W przypadku zakupów realizowanych poza granicami kraju obowiązuje:

Komunikat nr 16 Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie: zakupu towarów poza granicami kraju realizowanych przez jednostki UJ CM.

 

Uprzejmie informujemy, że wszystkie książki zakupione ze środków Uczelni – po ich opracowaniu katalogowym – są wypożyczane na indywidualne konta biblioteczne pracowników w ramach tzw. wypożyczeń długoterminowych.

 

 

Odbiór opracowanych materiałów lub przekazywanie większej partii książek do opracowania odbywa się:

  1. osobiście, w godzinach 08:00-15:00 (ul. Medyczna 7 , pok. 2.24, tel. 12 6587256).
  2. Samochodem służbowym (standardowo w środy w godz. 08:00-15:00 lub – po uzgodnieniu – w innym dniu). Transport dotyczy tylko jednostek odległych od Biblioteki ( sprawdź szczegóły). W wyjątkowych sytuacjach uzgadniamy transport indywidualnie.
  3. Po wcześniejszym uzgodnieniu książki mogą być również dostarczane i odbierane osobiście w wybranej bibliotece instytutowej: