Bazy danych

Informujemy, ze zgodnie z prawami autorskimi i umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism, książek czy systematyczne pobieranie dużych pakietów materiałów z baz danych.
Nazwa bazy Dostęp UJ Full Text Finder
Access MedicineSzczegółyDostęp ograniczony 
Access SurgerySzczegółyDostęp ograniczony 
AGROSzczegółyOgólnodostępne 
AIDSinfoSzczegółyOgólnodostępne 
ARIANTASzczegółyOgólnodostępne 
Baza biogramówSzczegółyOgólnodostępne 
Baza producentów i dystrybutorów sprzętu medycznegoSzczegółyOgólnodostępne 
Bazy OPISzczegółyOgólnodostępne 
Bibliografia UJ CMSzczegółyOgólnodostępne
Bibliografie dorobku uczelni i instytutów medycznychSzczegółyOgólnodostępne 
BioMed CentralSzczegółyOgólnodostępne 
Chemical Abstracts – SciFinderSzczegółyDostęp ograniczony 
CINAHL UltimateSzczegółyDostęp ograniczony
ClinicalKey StudentSzczegółyDostęp ograniczony 
ClinicalTrials.govSzczegółyOgólnodostępne 
Complete AnatomySzczegółyDostęp ograniczony 
DART-Europe E-theses PortalSzczegółyOgólnodostępne 
EDSSzczegółyDostęp ograniczony 
ElibrarySzczegółyDostęp ograniczony 
EmbaseSzczegółyDostęp ograniczony
Essential Science IndicatorsSzczegółyDostęp ograniczony 
EU Clinical Trials RegisterSzczegółyOgólnodostępne 
European PharmacopoeiaSzczegółyDostęp ograniczony 
Global Health Observatory (GHO)SzczegółyOgólnodostępne 
Google ScholarSzczegółyOgólnodostępne 
HealthMashSzczegółyOgólnodostępne 
HONselectSzczegółyOgólnodostępne 
IbukSzczegółyDostęp ograniczony 
InCitesSzczegółyDostęp ograniczony 
Journal Citation ReportsSzczegółyDostęp ograniczony 
MEDLINE - ISISzczegółyDostęp ograniczony
MEDLINE - EIFLSzczegółyDostęp ograniczony
MEDLINE - OvidSzczegółyDostęp ograniczony
MEDLINE - PubMedSzczegółyOgólnodostępne
Medline UltimateSzczegółyDostęp ograniczony 
MedtubeSzczegółyOgólnodostępne 
MeSHPolSzczegółyOgólnodostępne 
Micromedex SolutionsSzczegółyDostęp ograniczony 
Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)SzczegółyOgólnodostępne 
OECD Health StatisticsSzczegółyDostęp ograniczony 
PEN: Practice-based Evidence in NutritionSzczegółyDostęp ograniczony 
Pełnotekstowa Baza Prac Doktorskich UJ CMSzczegółyDostęp ograniczony 
Polska Bibliografia LekarskaSzczegółyDostęp ograniczony 
Portal Zarządzania Wiedzą UJ CMSzczegółyOgólnodostępne 
ProQuestSzczegółyDostęp ograniczony
PROSPEROSzczegółyOgólnodostępne 
ReaxysSzczegółyDostęp ograniczony
SciValSzczegółyDostęp ograniczony 
ScopusSzczegółyDostęp ograniczony
Semantic ScholarSzczegółyOgólnodostępne 
Teacher Reference CenterSzczegółyOgólnodostępne 
The Cochrane LibrarySzczegółyDostęp ograniczony
TRIP DatabaseSzczegółyOgólnodostępne 
UpToDateSzczegółyDostęp ograniczony
Web of ScienceSzczegółyDostęp ograniczony
Nazwa bazy Dostęp UJ Full Text Finder

Zobacz również Polecane serwisy