Bibliometria

Analizy bibliometryczne indywidualnego dorobku naukowego przygotowywane są w dwóch wariantach:
–  dla władz Uczelni (tzw. wewnętrzne), 
–  dla Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów według jej wytycznych z 2009 roku.

Analizy bibliometryczne potrzebne w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz nadanie tytułu naukowego profesora przygotowywane są dla pracowników UJ CM oraz osób, które ubiegają się o nadanie stopnia/tytułu na jednym z trzech wydziałów UJ CM.

– Pracownicy naszej Uczelni proszeni są o sprawdzenie, czy wszystkie ich publikacje zarejestrowane są w „Bibliografii UJ CM”  i ewentualne przysłanie informacji o brakujących pozycjach. „Bibliografia UJ CM” stanowi podstawę w przygotowaniu analiz bibliometrycznych.

– Osoby spoza UJ CM proszone są o dostarczenie do Biblioteki (Oddział Informacji Naukowej) wykazu publikacji. W wykazie należy zastosować podział na poszczególne typy publikacji zgodnie z załączonymi wzorami:

Wzór wykazu publikacji (habilitacja)
Wzór wykazu publikacji (tytuł prof.)

Termin przygotowania analizy to ok. 2 tygodnie.

Kontakt do pracowników Oddziału Informacji Naukowej BM przygotowujących analizy: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl; tel. (12) 657 23 10.