SDDE- usługa skanowania

System skanowania o akronimie SDDE (System Dystrybucji Dokumentów Elektronicznych) umożliwia użytkownikom posiadającym aktualną kartę biblioteczną otrzymywanie kopii dokumentów drukowanych, znajdujących się w posiadaniu Biblioteki.

Aby skorzystać z usługi należy zarejestrować się, a następnie – po aktywacji konta i zalogowaniu się  – wypełnić formularz zamówienia.

Zasady zapisów oraz aktywacji kont na nowy rok akademicki 20/21 tworzone są w taki sposób, że konta użytkowników nie są aktywowane automatycznie. Najpierw następuje weryfikacja danych, a dopiero w dalszej kolejności wysyłana jest na adres mailowy informacja o uruchomieniu konta.

Na konto pocztowe użytkownika będzie przesłany link do zamówionych materiałów, aktywny przez 14 dni.

Dla pracowników i studentów UJ Collegium Medicum logujących się z domeny: …uj.edu.pl i zamawiających do 15 artykułów w miesiącu usługa skanowania jest bezpłatna.
W przypadku zamówienia więcej niż 15 artykułów miesięcznie oraz dla pozostałych osób i podmiotów usługa jest płatna.

Cena jednego zeskanowanego artykułu do 10 stron wynosi 3 zł +23%Vat  (3,69 zł), każda kolejna strona kosztuje 0,30 zł + 23% VAT (0,37 zł).
 
Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu:

Kontakt tel. 12 657 14 66
e-mail: sdde@bm.cm-uj.krakow.pl lub wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Zasady kopiowania

Nie zezwala się na kopiowanie w części lub całości prac nie ogłoszonych drukiem oraz dzieł szczególnie chronionych. (Załącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki Medycznej § 24). Materiały udostępniane tylko na miejscu mogą być kopiowane wyłącznie na terenie Biblioteki. Zagadnienia związane z ochroną praw autorskich reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 1191), która mówi m. in.:

 

Dozwolony użytek chronionych utworów

Art. 23.

  1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. (…)
  2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Art. 34.

Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 35.

Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

Wielkość fontu
Kontrast