SDDE – usługa skanowania

System Dystrybucji Dokumentów Elektronicznych (SDDE) umożliwia Użytkownikom posiadającym aktywne konto biblioteczne otrzymywanie skanów dokumentów drukowanych, znajdujących się w posiadaniu Biblioteki.

 

Korzystanie z usługi wymaga zarejestrowania się. Po weryfikacji danych wysyłana jest na adres mailowy podany podczas rejestracji informacja o uruchomieniu konta w systemie SDDE.

Zamówienia na wybrane artykuły można dokonywać po zalogowaniu. Na skrzynkę pocztową Użytkownika zostanie przesłany link do pobrania zamówionych materiałów (aktywny przez 14 dni).

 

Opłaty

Dla pracowników i studentów UJ CM logujących się z domeny @uj.edu.pl do 15 artykułów miesięcznie – bezpłatnie.

Powyżej 15 artykułów miesięcznie oraz dla pozostałych osób cena jednego zeskanowanego artykułu wynosi:

  • do 10 stron – 3 zł + 23% VAT (3,69 zł),
  • każda kolejna strona – 0,30 zł + 23% VAT (0,37 zł).

 

Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu:

tel.: 12 657 14 66
e-mail: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

 

Zasady kopiowania

Nie zezwala się na kopiowanie w części lub całości prac nie ogłoszonych drukiem oraz dzieł szczególnie chronionych. (Załącznik nr 1 do Regulaminu Biblioteki Medycznej § 22). Materiały udostępniane tylko na miejscu mogą być kopiowane wyłącznie na terenie Biblioteki. Zagadnienia związane z ochroną praw autorskich reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 1191), która mówi m. in.:

 

Dozwolony użytek chronionych utworów

Art. 23.

  1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. (…)
  2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Art. 34.

Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 35.

Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.