Zamawianie książek

Zamawianie książek

  1. Książki mogą zamawiać osoby posiadające ważne Konto Czytelnika. Należy rozliczyć zobowiązania z poprzedniego roku akademickiego: zwrócić wszystkie książki i uregulować ewentualne zaległości finansowe.
  2. Należy dokonać aktywacji konta przy pomocy właściwego formularza na stronie Zapisy do Biblioteki . Studenci i doktoranci muszą posiadać wpis na bieżący rok akademicki w systemie USOS.
  3. Książki można zamawiać z komputerów domowych lub smartfonów poprzez katalog online. Komputery na terenie Biblioteki nie są dostępne dla użytkowników do odwołania. W trakcie składania zamówienia należy zwrócić uwagę na wybór właściwego miejsca odbioru książek (Wypożyczalnia, Książkomat, Czytelnia).

 

Odbiór książek

W trakcie składania zamówienia należy zwrócić uwagę na wybór właściwego miejsca odbioru książek (Wypożyczalnia, Książkomat, Czytelnia).

  1. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru książek wybrano Wypożyczalnię, po otrzymaniu emaila potwierdzającego realizację zamówienia należy umówić się online na wizytę za pomocą TERMINARZA (nie dotyczy osób spoza UJ).

Osoby spoza UJ w celu umówienia się na wizytę proszone są o wysłanie emaila na adres : wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Odbiór książek jest możliwy na drugim piętrze Biblioteki przy stanowisku oznaczonym „WYPOŻYCZENIA”. Należy korzystać wyłącznie z klatki schodowej.

  1. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru książek wybrano książkomat, należy odebrać zamówione pozycje na parterze budynku przy ul. Medycznej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-21.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 9.00 – 17.00. 

Czas na odbiór książek jest określony w komunikacie wysyłanym do Czytelnika w chwili realizacji zamówienia.

Przy odbiorze książek konieczna jest legitymacja/karta biblioteczna.

Instrukcja korzystania z książkomatu 

Wielkość fontu
Kontrast