Wypożyczanie książek – doktoranci

 

Zamawianie książek

 1. Książki mogą zamawiać osoby posiadające ważne konto biblioteczne. Aktywacji konta bibliotecznego na dany rok akademicki można dokonać osobiście w Wypożyczalni lub za pośrednictwem formularza elektronicznego.

 2. Książki można zamawiać z komputerów lub smartfonów poprzez katalog komputerowy (dotyczy to książek z lokalizacji „Magazyn”). Należy zalogować się do katalogu komputerowego, wybrać książkę i zamówić ją wskazując miejsce odbioru (na zewnątrz: Wypożyczalnia lub książkomat ; korzystanie na miejscu w czytelni: Czytelnia Książek i Czasopism).
  Realizacja zamówień odbywa się na bieżąco w dni powszednie w godzinach 08.00-19.00, w soboty w godzinach 09.00-14.00. Zamówienia, które wpłyną po godz. 19.00 w dzień powszedni lub po godz. 14.00 w sobotę będą zrealizowane w następnym dniu roboczym. Po otrzymaniu maila o zrealizowaniu zamówienia należy odebrać książki w ciągu pięciu dni.

 3. Do księgozbioru udostępnianego w Czytelni i Wypożyczalni Czytelnicy mają wolny dostęp, co oznacza możliwość samodzielnego wyboru podręczników. Książek udostępnianych w ten sposób nie można zamawiać za pośrednictwem katalogu komputerowego – należy przyjść do Wypożyczalni i samodzielnie lub z pomocą bibliotekarza wybrać książki z półek.

 4. Można składać również zamówienia na książki będące w statusie „wypożyczone”, czyli rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników, które po zwrocie będzie mogła wypożyczyć następna osoba z kolejki oczekujących.

Zobacz również:  Jak korzystać z katalogu komputerowego?

 

Odbiór książek

Miejsce odbioru zamówionych książek zależy od wyboru dokonanego przez Czytelnika w trakcie składania zamówienia (Wypożyczalnia, książkomat, Czytelnia).

 1. Odbiór książek w Wypożyczalni odbywa się w godzinach otwarcia Biblioteki.
 2. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru wybrano książkomat, należy odebrać zamówione pozycje na parterze budynku od poniedziałku do piątku w godz. 06.00-21.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 09.00-17.00.
  Instrukcja korzystania z książkomatu

 3. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru wybrano Czytelnię, należy zgłosić się do Czytelni Książek i Czasopism. Przed wejściem obowiązkowo należy zostawić w szatni na parterze okrycie wierzchnie, plecaki, torby itp.

Przy odbiorze książek konieczna jest legitymacja/karta biblioteczna.
Czas na odbiór wynosi pięć dni od momentu otrzymania e-maila potwierdzającego realizację zamówienia.

 

Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy inny czytelnik nie złożył rezerwacji na ten sam egzemplarz.
Prolongaty można dokonać przed upływem terminu zwrotu:

Po upływie terminu zwrotu prolongaty może dokonać tylko bibliotekarz, w tym celu proszę kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Zwrot wypożyczonych książek

Zwrot książek jest możliwy w Wypożyczalni w godzinach otwarcia Biblioteki oraz przez całą dobę za pomocą wrzutni, umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Medycznej 7.

 

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie bibliotecznym książek z Biblioteki Medycznej nie może przekraczać:

 • 40 tytułów dla doktorantów UJ CM,
 • 20 tytułów dla doktorantów pozostałych wydziałów UJ,
 • 4 tytuły dla doktorantów innych publicznych szkół wyższych i instytucji naukowych Krakowa.

Limit ten może wzrosnąć, gdy użytkownik dodatkowo korzysta z innych bibliotek sieci UJ CM, UJ lub Biblioteki Jagiellońskiej. W każdej z bibliotek obowiązują osobne regulaminy i korzystający muszą tam dokonać odpowiedniej rejestracji.

 

Okres wypożyczenia książek uzależniony jest od kategorii egzemplarza i statusu użytkownika.

Dla doktorantów UJ:

 • 3 miesiące z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

Dla doktorantów innych publicznych szkół wyższych i instytucji naukowych Krakowa:

 • 1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

 

Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

W celu uzyskania zaliczenia roku studiów, należy zwrócić wypożyczone książki i uregulować wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki Medycznej najpóźniej do 15 września każdego roku akademickiego, o ile dzieła nie zostały wypożyczone na okres krótszy.

W razie przekroczenia terminu zwrotu książek, użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika.

 

Zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów. 

W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych prosimy o kontakt z Wypożyczalnią: 
wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl