Rozprawy doktorskie

Prace doktorskie obronione na naszej Uczelni są opracowywane na bieżąco, a informacja o nich dostępna jest poprzez Katalog Komputerowy online. Prace doktorskie można wyszukiwać przez nazwisko autora, tytuł, nazwisko promotora, szczegółowe tematy pracy (hasła MeSH) oraz dziedzinę.

Wyszukiwanie w katalogu online prac doktorskich z poszczególnych dziedzin biomedycyny:

  1. W menu katalogu wybrać WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE
  2. Z listy rozwijanej wybrać : DOWOLNE POLE
  3. Do okna dialogowego wpisać lub skopiować hasło z załączonego wykazu dziedzin
  4. Do następnego okna dialogowego wpisać: doktorska
  5. Kliknąć: szukaj

W strategii wyszukiwawczej można łączyć dwie dziedziny, np. „endokrynologia” i „pediatria” w celu wyszukania prac z zakresu endokrynologii dziecięcej.

Prace doktorskie obronione po 2004 roku na Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu są ponadto dostępne w wersji pełnotekstowej w Cyfrowej Bibliotece Medycznej. Pełne teksty prac są dostępne online bez ograniczeń (o ile autor wyraził zgodę) lub na miejscu w Bibliotece.

Prace doktorskie przed obroną są do wglądu w Czytelni Biblioteki Medycznej.

Uwaga – nie zezwala się na kopiowanie prac doktorskich w części lub całości. (Regulamin: Zasady udostępniania zbiorów oraz korzystania z usług bibliotecznych w Bibliotece Medycznej § 24).