Instrukcja dostępu do podręczników Science Direct

1. Należy wejść na stronę główną Biblioteki Medycznej i wybrać zakładkę „ZASOBY”.

 

2. Następnie klikamy w „CZASOPISMA”.

3. Z listy wybieramy „Science Direct (z serwera Elsevier)”.

4. Logujemy się do systemu poprzez HAN.

5. Wpisujemy wybrany tytuł w pole wyszukiwawcze.

6. I zostajemy przekierowani do odpowiednich zbiorów.