Czasopisma i bazy danych

Jeśli właśnie zaczynasz pisać pracę dyplomową – ta wiadomość jest dla Ciebie!

 

Polskie czasopisma online z pełnym lub częściowym dostępem do artykułów

Dermatologia

Dermatologia Po Dyplomie  (pełny dostęp tylko do niektórych artykułów)

Forum Dermatologicum 

Journal of Dermatological Case Reports  (artykuły w języku ang.)

Nasza Dermatologia Online  (artykuły w języku ang.)

Postępy w Dermatologii i Alergologii  (artykuły w języku ang.)

Przegląd Dermatologiczny

 

Fizjoterapia i rehabilitacja

Głos Fizjoterapeuty

Fizjoterapia Polska  (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

Medycyna Sportowa

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Physiotherapy Quarterly  (artykuły w języku ang.)

Rehabilitacja Medyczna  (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

 

Higiena i epidemiologia

Przegląd Epidemiologiczny

Pielęgniarka Epidemiologiczna. Informator

Postępy Higieny i  Medycyny Doświadczalnej

Problemy Higieny i Epidemiologii

 

Medycyna ogólna, czasopisma interdyscyplinarne

Advances in Clinical and Experimental Medicine  (artykuły w języku ang.)

Advances in Medical Sciences  (artykuły w języku ang.)

Archives of Medical Science  (artykuły w języku ang.)

European Journal of Clinical and Experimental Medicine (wcześniej: Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego) (artykuły w języku ang.)

Folia Medica Cracoviensia  (artykuły w języku ang.)

Journal of Health Study and Medicine  (artykuły w języku ang.)

Medical Studies  (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Open Medicine  (artykuły w języku ang.)

Polish Annals of Medicine  (artykuły w języku ang.)

Polish Archives of Internal Medicine  (artykuły w języku ang.)

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu

Pomeranian Journal of Life Science

Postępy Nauk Medycznych

Sztuka Leczenia

 

Nefrologia

Forum Nefrologiczne

Nefrologia i Dializoterapia Polska

 

Neurologia

Acta Neuropsychologica  (artykuły w języku ang.)

Aktualności Neurologiczne

Folia Neuropathologica  (artykuły w języku ang.)

Neurologia Dziecięca

Neurologia i Neurochirurgia Polska  (artykuły w języku ang.)

Neuropsychiatria i Neuropsychologia  (artykuły w języku ang.)

Neurologia Po Dyplomie  (pełny dostęp tylko do niektórych artykułów)

Polski Przegląd Neurologiczny

Postępy Psychiatrii i Neurologii

 

Onkologia

Advances in Respiratory Medicine  (artykuły w języku ang.)

Current Gynecologic Oncology

Hereditary Cancer in Clinical Practice  (artykuły w języku ang.)

Nowotwory. Journal of Oncology

Oncology in Clinical Practice  (artykuły w języku ang.)

Onkologia i Radioterapia   (artykuły w języku ang.)

Onkologia w Praktyce Klinicznej – Edukacja

Psychoonkologia

Reports of Practical Oncology & Radiotherapy  (artykuły w języku ang.)

Współczesna Onkologia  (artykuły w języku ang.)

Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii

 

Pielęgniarstwo

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue   (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

Pielęgniarka Epidemiologiczna. Informator

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne  (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

Pielęgniarstwo Polskie

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej

Problemy Pielęgniarstwa (artykuły w języku ang.)

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia

 

Położnictwo i ginekologia

Current Gynecologic Oncology

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna

Ginekologia i Położnictwo medical project

Ginekologia Polska  (artykuły w języku ang.)

Ginekologia po Dyplomie  (pełny dostęp tylko do niektórych numerów)    

Ginekologia Praktyczna  (dostęp do pełnych tekstów po bezpłatnym zalogowaniu się do serwisu)

Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations  (artykuły w języku ang.)

Menopause Review  (artykuły w języku ang.)

 

Psychiatria i psychologia

Advances in Cognitive Psychology  (artykuły w języku ang.)

Archives of Psychiatry and Psychotherapy  (artykuły w języku ang.)

Current Problems of Psychiatry  (artykuły w języku ang.)

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii   (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

Health Psychology Report    (artykuły w języku ang.)

Neuropsychiatria i Neuropsychologia  (artykuły w języku ang.)

Psychiatria

Psychiatria i Psychologia Kliniczna

Psychiatria Polska

Psychoterapia

Postępy Psychiatrii i Neurologii

Polish Psychological Bulletin  (artykuły w języku ang.)

Polskie Forum Psychologiczne

Psychologia Rozwojowa

Psychologia Społeczna  (artykuły w języku ang.)

Psychoonkologia

Rocznik Kognitywistyczny

Roczniki Psychologiczne  (artykuły w języku ang.)

 

Radiologia i dziedziny pokrewne

Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

Inżynier i Fizyk Medyczny

Journal of Contemporary Brachytherapy  (artykuły w języku ang.)

Nuclear Medicine Review  (artykuły w języku ang.)

Polish Journal of Radiology  (artykuły w języku ang.)

Reports of Practical Oncology & Radiotherapy  (artykuły w języku ang.)

 

Ratownictwo medyczne

Anestezjologia i Ratownictwo

Disaster and Emergency Medicine Journal  (artykuły w języku ang.)

Na Ratuek  (pełny dostęp tylko do niektórych artykułów)

Ostry Dyżur

 

Uzależnienia

Alkoholizm i Narkomania

Serwis Informacyjny Narkomania

 

Zdrowie publiczne

Health Problems of Civilization   (artykuły w języku ang.)

Hygeia Public Health

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (artykuły w języku ang.)

Journal of Clinical Healthcare

Journal of Education, Health and Sport  (artykuły w języku ang.)

Journal of Health Inequalities  (artykuły w języku ang.)

Journal of Health Policy & Outcomes Research  (artykuły w języku ang.)

Medycyna Środowiskowa

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny  (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (artykuły w języku ang.)

 


Czasopisma polskie dostępne w wersji drukowanej:

Czasopisma zagraniczne

Biblioteka IPiP posiada dostęp on-line do tych samych czasopism zagranicznych, co Biblioteka Medyczna UJ CM. Korzystając z zakładki e-zasoby można uzyskać dostęp do Listy czasopism elektronicznych od A do Z (dostępnych w sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dostęp do pełnych tekstów czasopism w wersji elektronicznej możliwy jest bez konieczności logowania się – ze wszystkich komputerów sieci UJ.

 

Bazy danych

Biblioteka IPiP posiada dostęp do tych samych baz danych, które oferuje Biblioteka Medyczna UJ CM. Dostęp do baz danych możliwy jest bez konieczności logowania się – ze wszystkich komputerów sieci UJ.

Zdalny dostęp do zasobów odbywa się poprzez system HAN (Hidden Automatic Navigation). HAN nie wymaga dodatkowych instalacji ani konfiguracji przeglądarki internetowej.

Informacji udzielają pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów:
tel.: 12 433 27 77; 12 657 14 66

email :  wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Skróty czasopism