Czasopisma i bazy danych

 

Polskie czasopisma online z pełnym lub częściowym dostępem do artykułów

Dermatologia

Dermatologia Po Dyplomie  (pełny dostęp tylko do niektórych artykułów)

Forum Dermatologicum 

Journal of Dermatological Case Reports  (artykuły w języku ang.)

Nasza Dermatologia Online  (artykuły w języku ang.)

Postępy w Dermatologii i Alergologii  (artykuły w języku ang.)

Przegląd Dermatologiczny

 

Fizjoterapia i rehabilitacja

Głos Fizjoterapeuty

Fizjoterapia Polska  (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

Medycyna Sportowa

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Physiotherapy Quarterly  (artykuły w języku ang.)

Rehabilitacja Medyczna  (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

 

Higiena i epidemiologia

Przegląd Epidemiologiczny

Pielęgniarka Epidemiologiczna. Informator

Postępy Higieny i  Medycyny Doświadczalnej

Problemy Higieny i Epidemiologii

 

Medycyna ogólna, czasopisma interdyscyplinarne

Advances in Clinical and Experimental Medicine  (artykuły w języku ang.)

Advances in Medical Sciences  (artykuły w języku ang.)

Archives of Medical Science  (artykuły w języku ang.)

European Journal of Clinical and Experimental Medicine (wcześniej: Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego) (artykuły w języku ang.)

Folia Medica Cracoviensia  (artykuły w języku ang.)

Journal of Health Study and Medicine  (artykuły w języku ang.)

Medical Studies  (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

Open Medicine  (artykuły w języku ang.)

Polish Annals of Medicine  (artykuły w języku ang.)

Polish Archives of Internal Medicine  (artykuły w języku ang.)

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu

Pomeranian Journal of Life Science

Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej

Postępy Nauk Medycznych

Sztuka Leczenia

 

Nefrologia

Forum Nefrologiczne

Nefrologia i Dializoterapia Polska

 

Neurologia

Acta Neuropsychologica  (artykuły w języku ang.)

Aktualności Neurologiczne

Folia Neuropathologica  (artykuły w języku ang.)

Neurologia Dziecięca

Neurologia i Neurochirurgia Polska  (artykuły w języku ang.)

Neuropsychiatria i Neuropsychologia  (artykuły w języku ang.)

Neurologia Po Dyplomie  (pełny dostęp tylko do niektórych artykułów)

Polski Przegląd Neurologiczny

Postępy Psychiatrii i Neurologii

 

Onkologia

Advances in Respiratory Medicine  (artykuły w języku ang.)

Current Gynecologic Oncology

Hereditary Cancer in Clinical Practice  (artykuły w języku ang.)

Nowotwory. Journal of Oncology

Oncology in Clinical Practice  (artykuły w języku ang.)

Onkologia i Radioterapia   (artykuły w języku ang.)

Onkologia w Praktyce Klinicznej – Edukacja

Psychoonkologia

Reports of Practical Oncology & Radiotherapy  (artykuły w języku ang.)

Współczesna Onkologia  (artykuły w języku ang.)

Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii

 

Pielęgniarstwo

Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue   (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

Pielęgniarka Epidemiologiczna. Informator

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne  (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

Pielęgniarstwo Polskie

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej

Problemy Pielęgniarstwa (artykuły w języku ang.)

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia

 

Położnictwo i ginekologia

Current Gynecologic Oncology

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna

Ginekologia i Położnictwo medical project

Ginekologia Polska  (artykuły w języku ang.)

Ginekologia po Dyplomie  (pełny dostęp tylko do niektórych numerów)    

Ginekologia Praktyczna  (dostęp do pełnych tekstów po bezpłatnym zalogowaniu się do serwisu)

Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations  (artykuły w języku ang.)

Menopause Review  (artykuły w języku ang.)

 

Psychiatria i psychologia

Advances in Cognitive Psychology  (artykuły w języku ang.)

Archives of Psychiatry and Psychotherapy  (artykuły w języku ang.)

Current Problems of Psychiatry  (artykuły w języku ang.)

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii   (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

Health Psychology Report    (artykuły w języku ang.)

Neuropsychiatria i Neuropsychologia  (artykuły w języku ang.)

Psychiatria

Psychiatria i Psychologia Kliniczna

Psychiatria Polska

Psychoterapia

Postępy Psychiatrii i Neurologii

Polish Psychological Bulletin  (artykuły w języku ang.)

Polskie Forum Psychologiczne

Psychologia Rozwojowa

Psychologia Społeczna  (artykuły w języku ang.)

Psychoonkologia

Rocznik Kognitywistyczny

Roczniki Psychologiczne  (artykuły w języku ang.)

 

Radiologia i dziedziny pokrewne

Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna

Inżynier i Fizyk Medyczny

Journal of Contemporary Brachytherapy  (artykuły w języku ang.)

Nuclear Medicine Review  (artykuły w języku ang.)

Polish Journal of Radiology  (artykuły w języku ang.)

Reports of Practical Oncology & Radiotherapy  (artykuły w języku ang.)

 

Ratownictwo medyczne

Anestezjologia i Ratownictwo

Disaster and Emergency Medicine Journal  (artykuły w języku ang.)

Na Ratuek  (pełny dostęp tylko do niektórych artykułów)

Ostry Dyżur

 

Uzależnienia

Alkoholizm i Narkomania

Serwis Informacyjny Narkomania

 

Zdrowie publiczne

Health Problems of Civilization   (artykuły w języku ang.)

Hygeia Public Health

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health (artykuły w języku ang.)

Journal of Clinical Healthcare

Journal of Education, Health and Sport  (artykuły w języku ang.)

Journal of Health Inequalities  (artykuły w języku ang.)

Journal of Health Policy & Outcomes Research  (artykuły w języku ang.)

Medycyna Środowiskowa

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny  (artykuły w języku ang., streszczenia po polsku)

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (artykuły w języku ang.)

 


Czasopisma polskie dostępne w wersji drukowanej:

Czasopisma zagraniczne

Biblioteka IPiP posiada dostęp on-line do tych samych czasopism zagranicznych, co Biblioteka Medyczna UJCM. Korzystając z zakładki e-zasoby można uzyskać dostęp do Listy czasopism elektronicznych od A do Z (dostępnych w sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dostęp do pełnych tekstów czasopism w wersji elektronicznej możliwy jest bez konieczności logowania się – ze wszystkich komputerów sieci UJ.

 

Bazy danych

Biblioteka IPiP posiada dostęp do tych samych baz danych, które oferuje Biblioteka Medyczna CMUJ. Dostęp do baz danych możliwy jest bez konieczności logowania się – ze wszystkich komputerów sieci UJ.

Zdalny dostęp do zasobów odbywa się poprzez system HAN (Hidden Automatic Navigation). HAN nie wymaga dodatkowych instalacji ani konfiguracji przeglądarki internetowej.

Informacji udzielają pracownicy Oddziału Wypożyczeń i Promocji Usług Bibliotecznych:
tel.: 12 433 27 77; 12 657 14 66

email :  wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Skróty czasopism

 

Wielkość fontu
Kontrast