Konto Czytelnika

W celu sprawdzenia stanu konta Czytelnika należy zalogować się do katalogu komputerowego, wybierając polecenie ZALOGUJ, następnie wpisać numer karty bibliotecznej/legitymacji ELS oraz hasło. Ukaże się lista zamówionych, zarezerwowanych i wypożyczonych pozycji wraz z terminem zwrotu. Można dokonać samodzielnie prolongaty, czyli przesunięcia terminu zwrotu książki, gdy nie ma na to dzieło zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Prolongaty można dokonać przed upływem terminu zwrotu.

Przetrzymanie książek lub  inne sprawy do wyjaśnienia w  bibliotekach UJ powodują zablokowanie możliwości zamawiania i prolongaty książek we wszystkich bibliotekach UJ.

Po zakończeniu pracy należy wylogować się z systemu.

Jak założyć konto czytelnika? zob. Zapisy do Biblioteki