O Bibliotece IS

Zapisy do biblioteki

Warunkiem zapisu do biblioteki jest posiadanie wpisu na aktualny rok akademicki. Do zapisu potrzebna jest elektroniczna legitymacja studencka. Zapisy prowadzone są od października każdego roku przez cały rok akademicki.

Korzystanie z biblioteki

Na księgozbiór biblioteki składają się podręczniki, skrypty, literatura referencyjna oraz czasopisma z dziedziny stomatologii. Ze zbiorów mogą korzystać pracownicy i studenci Instytutu Stomatologii UJ CM oraz inne osoby, po okazaniu dowodu tożsamości.

Książki wypożyczane są „na zewnątrz” tylko pracownikom i studentom Instytutu Stomatologii UJ CM.

Maksymalnie można wypożyczyć trzy tytuły. Książki wypożyczane są na okres miesiąca.

Czasopisma udostępnia się tylko w czytelni.

Biblioteka dysponuje 10 stanowiskami komputerowymi, z których można uzyskać dostęp do Internetu, baz danych i czasopism online dostępnych ze stron Biblioteki Medycznej UJ CM oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

Na terenie Instytutu, w tym także w Czytelni, działa sieć WiFi. Hasła dostępu do sieci bezprzewodowej można uzyskać w bibliotece.

Organizacja zbiorów i katalog biblioteki

Wszystkie posiadane przez bibliotekę materiały są udostępniane w Czytelni z wolnym dostępem do półek. Księgozbiór ułożony jest w działach tematycznych wg klasyfikacji NLM.

Czasopisma ułożone są alfabetycznie wg tytułów.

Egzemplarze, które znajdują się Bibliotece, oznaczone są kodem lokalizacji: Instytut Stomatologii (IS).

Informację o książkach dostępnych w Bibliotece można uzyskać korzystając z katalogu komputerowego.

W chwili obecnej nie ma możliwości komputerowego zamawiania książek.