O Bibliotece IPiP

Korzystanie z Biblioteki

Ze zbiorów Biblioteki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa mogą korzystać studenci studiów dziennych i zaocznych oraz pracownicy naukowi UJ. Inne osoby zainteresowane zbiorami Biblioteki mogą z nich korzystać tylko w Czytelni.

 

Organizacja zbiorów i katalog komputerowy Biblioteki

Zbiory Biblioteki obejmują literaturę  z medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa i ginekologii, ratownictwa medycznego, rehabilitacji i fizjoterapii. Ponadto księgozbiór Biblioteki stanowi literatura z zakresu psychologii i pedagogiki oraz obszerny dział  z filozofii i bioetyki. Ogółem biblioteka zgromadziła ok. 14 tys. woluminów druków zwartych.

W Czytelni użytkownicy mogą korzystać z księgozbioru podręcznego, na który składają się głównie podręczniki, słowniki, encyklopedie, atlasy i inne kompendia wiedzy.

Księgozbiór Wypożyczalni i księgozbiór podręczny Czytelni jest na bieżąco aktualizowany.

 

Zapisy do Biblioteki

Warunkiem zapisu do Biblioteki jest posiadanie wpisu na dany rok akademicki (studenci UJ). Zapisy są prowadzone od początku października przez cały rok akademicki.

 

Wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz

Aby skorzystać z Biblioteki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ należy:

1. Zgłosić się do Wypożyczalni z legitymacją studencką w celu aktywacji konta.

2. Zamówić książki w katalogu komputerowym (maksymalnie 10 książek – dla studentów WNZ).

Zanim zamówisz wybraną publikację, zwróć uwagę na Kategorię egzemplarza oraz Lokalizację.
Wypełniając formularz zamówienia wybierz miejsce odbioru odpowiednio do Twoich uprawnień i ustanowionych ograniczeń.
Egzemplarze należące do księgozbioru Biblioteki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa będą do odbioru w tej Bibliotece.

3. W ciągu 3 dni od daty zamówienia odebrać książki w Wypożyczalni.

Książki zamówione po godz. 14.30 będzie można odebrać w następnym dniu roboczym.

 

Konto czytelnika

Ilość wypożyczonych książek można sprawdzić na koncie czytelnika, wpisując w polu „Nr karty” numer legitymacji studenckiej (z kodu kreskowego na rewersie legitymacji) oraz numer PESEL w polu „hasło”.

 

Stanowiska komputerowe

Użytkownicy Biblioteki IPiP mają do dyspozycji 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, baz danych i czasopism on-line dostępnych ze strony Biblioteki Medycznej i Biblioteki Jagiellońskiej. Na terenie biblioteki działa sieć Wi-Fi.