Bibliografia UJ CM

Baza publikacji pracowników i doktorantów Uczelni opracowywana przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej UJ CM.
Zgłaszanie publikacji do „Bibliografii UJ CM”:
bibliografia@cm-uj.krakow.pl;
kontakt telefoniczny: 12 312 16 57.

 

Bibliografia UJ CM obejmuje publikacje pracowników Uczelni, które powstały w okresie ich zatrudnienia w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. Jest kontynuacją wydawanej drukiem bibliografii „Annales Collegii Medici Universitatis Iagellonicae Cracoviensis”. Od 1998 r. publikacje rejestrowane są na bieżąco w udostępnianej online bazie komputerowej w systemie Expertus. Opisy bibliograficzne publikacji sporządza się w oparciu o materiały znajdujące się w zbiorach Biblioteki oraz materiały oryginalne i odbitki prac, które dostarczają poszczególne jednostki organizacyjne UJ CM.

Przy opisach bibliograficznych zamieszcza się informację o wartości wskaźników:

 • Impact Factor (wartość z danego roku),
 • punktacja MEiN / MNiSW / MNiI / KBN.

 

Funkcjonalność „Bibliografii UJ CM” obejmuje:

 • wyszukiwanie po pierwszym i ostatnim autorze,
 • wyszukiwanie poprzez dyscypliny autorów oraz dyscypliny czasopism,
 • zawężanie wyników do publikacji wydanych w Open Access,
 • zarządzanie wynikami wyszukiwania (zmiana formatu wyświetlanych danych, możliwość usuwania rekordów z wykazu lub ich modyfikowania),
 • odnośniki do profilu autora w bazie PBN i ORCID,
 • moduł doradczy w zakresie ewaluacji,
 • moduł „Analiza” (usprawnia prace nad analizami przekrojowymi dla poszczególnych jednostek organizacyjnych CM, wydziałów i osób),
  Analiza bibliometryczna w Bibliografii UJ CM – instrukcja
 • moduł „Ranking” (pozwala m.in. na przeprowadzenie analiz porównawczych),
  Tworzenie rankingów w Bibliografii UJ CM – instrukcja
 • raport slotów (umożliwia zapoznanie się ze slotami wypełnionymi przez autora, dotyczy publikacji z lat 2017-2021).
  Raport slotów w Bibliografii UJ CM – instrukcja

 

Baza Bibliografia UJ CM jest podstawą do tworzenia corocznych raportów o publikacjach dla ministerstwa, dla władz Uczelni i rankingów międzyuczelnianych. Pomocna jest również przy sporządzaniu analiz bibliometrycznych indywidualnego dorobku naukowego pracowników UJ CM.

Zasady sporządzania wykazu publikacji

Oświadczenie o ilości arkuszy wydawniczych