Zapisy do Biblioteki – studenci

Korzystanie ze zbiorów i usług Biblioteki Medycznej wymaga założenia konta bibliotecznego oraz uaktywnienia karty bibliotecznej.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem obowiązującym w Bibliotece Medycznej oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

 

 

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zapisy do Biblioteki Medycznej oraz aktywacja kont prowadzone są w Wypożyczalni oraz online poprzez formularz elektroniczny:

 Formularz aktywacji konta bibliotecznego dla studenta UJ

 Formularz ustanowienia i aktywacji konta bibliotecznego dla słuchacza studiów podyplomowych UJ CM

 

Wymagane dokumenty:

 • wpis na bieżący rok akademicki w systemie USOS,
 • elektroniczna legitymacja studencka (ELS),
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Osoby zapisujące się poprzez formularz online są zobowiązane do okazania dokumentu tożsamości oraz legitymacji studenckiej podczas pierwszej wizyty w Bibliotece.

 

Ważne:

 • Aktywacja konta poprzez formularz online nie następuje automatycznie. Po weryfikacji danych użytkownik otrzyma szczegółowe instrukcje na podany adres poczty elektronicznej.
 • Aktywowanie konta umożliwia zdalne zamówienie książek oraz założenie dostępu do zasobów elektronicznych.
 • Wysłanie formularza aktywacji konta bibliotecznego jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości i akceptacją zapisów Regulaminu Biblioteki Medycznej.
 • Po założeniu konta bibliotecznego elektroniczna legitymacja studencka pełni rolę karty bibliotecznej. Numer karty bibliotecznej znajduje się na legitymacji pod kodem kreskowym.
 • Konto biblioteczne jest ważne przez rok. Każdy użytkownik zobowiązany jest do corocznej aktywacji konta bibliotecznego.
 • Karta biblioteczna wydana przez Bibliotekę Medyczną upoważnia do korzystania ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej na zasadach określonych w jej regulaminie.
 • Konta nieaktywowane przez okres 5 lat ulegają wygaszeniu. Aktywacja konta wymaga ponownego zapisu do Biblioteki.

 

Aktywacja konta jest bezpłatna dla studentów UJ.

 

Studenci innych uczelni publicznych w Krakowie

Zapisy do Biblioteki Medycznej oraz aktywacja kont prowadzone są w Wypożyczalni oraz online poprzez formularz elektroniczny:

 Formularz ustanowienia i aktywacji konta bibliotecznego dla studenta wyższych publicznych uczelni Krakowa

 

Wymagane dokumenty:

 • aktualna legitymacja studencka,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Osoby zapisujące się poprzez formularz online są zobowiązane do okazania dokumentu tożsamości oraz legitymacji studenckiej podczas pierwszej wizyty w Bibliotece.

 

Ważne:

 • Aktywacja konta online nie następuje automatycznie. Po weryfikacji danych użytkownik otrzyma szczegółowe instrukcje na podany adres poczty elektronicznej.
 • Aktywowanie konta umożliwia zdalne zamówienie książek.
 • Wysłanie formularza aktywacji konta bibliotecznego jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości i akceptacją zapisów Regulaminu Biblioteki Medycznej.
 • Konto biblioteczne jest ważne przez rok. Każdy użytkownik zobowiązany jest do corocznej aktywacji konta bibliotecznego.
 • Konta nieaktywowane przez okres 5 lat ulegają wygaszeniu. Aktywacja konta wymaga ponownego zapisu do Biblioteki.

 

Opłaty:

 • 10 zł za ustanowienie konta/wydanie karty bibliotecznej,
 • 5 zł za aktywację konta na kolejny rok,
 • 15 zł wydanie duplikatu karty bibliotecznej.

 

Studenci uczelni niepublicznych oraz uczelni spoza Krakowa

Zapisy do Biblioteki Medycznej oraz aktywacja kont prowadzone są w Wypożyczalni. Ta grupa użytkowników uprawniona jest do korzystania ze zbiorów tylko na miejscu.

 

Wymagane dokumenty:

 • aktualna legitymacja studencka,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

 

Ważne:

 • Konto biblioteczne jest ważne przez rok. Każdy użytkownik zobowiązany jest do corocznej aktywacji konta bibliotecznego.
 • Konta nieaktywowane przez okres 5 lat ulegają wygaszeniu. Aktywacja konta wymaga ponownego zapisu do Biblioteki.

 

Opłaty:

 • 10 zł za ustanowienie konta/wydanie karty bibliotecznej,
 • 5 zł za aktywację konta na kolejny rok,
 • 15 zł wydanie duplikatu karty bibliotecznej.