Samoocena

Arkusz samooceny za rok 2022

e-AS wypełniany jest częściowo automatycznie – dane dotyczące publikacji pobierane są z bazy „Bibliografia UJ CM”.

Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu Hirscha, informacji o patentach i kierownictwie projektami badawczymi wypełnia pracownik.

Do Arkusza należy zalogować się za pomocą adresu e-mail w domenie @uj.edu.pl.

Zasady samooceny oraz odpowiednie instrukcje umieszczone są w elektronicznym Arkuszu samooceny 2022.

Termin wypełniania Arkuszy został przedłużony do 23 kwietnia.

Wygenerowane Arkusze samooceny w formacie PDF  należy zachować w swojej dokumentacji.

Biblioteka Medyczna UJ CM przekazuje wypełnione Arkusze samooceny do Dziekanatów.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt: informacja.naukowa@cm-uj.krakow.pl lub tel. 12 657 23 10 ; 12 312 16 57.

 

Archiwum AS