Samoocena

Arkusz samooceny za rok 2020

e-AS wypełniany jest częściowo automatycznie – dane dotyczące publikacji pobierane są z bazy „Bibliografia UJ CM”.

Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu Hirscha, informacji o patentach i kierownictwie projektami badawczymi wypełnia pracownik.

Wypełnienie Arkusza ułatwi  wcześniejsze  przygotowanie  sobie liczby cytowań za rok 2020 i wartości indeksu Hirscha.
Instrukcja sprawdzania liczby cytowań oraz współczynnika Hirscha

Do Arkusza należy zalogować się za pomocą adresu e-mail w domenie @uj.edu.pl.

Zasady samooceny  oraz odpowiednie instrukcje umieszczone są w elektronicznym Arkuszu samooceny 2020.

Wypełnianie Arkuszy było możliwe do 25 kwietnia 2021 roku.

Wygenerowane Arkusze samooceny w formacie PDF  należy zachować w swojej dokumentacji.

Biblioteka Medyczna UJ CM przekazuje wypełnione Arkusze samooceny do Dziekanatów.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt: informacja.naukowa@cm-uj.krakow.pl lub tel. 12 657 23 10 ; 12 312 16 57.

 

 

Arkusze samooceny 2020 w plikach tekstowych:

Arkusz samooceny pracownika naukowego UJ CM – Wydział Lekarski
Arkusz samooceny pracownika naukowego UJ CM – Wydział Farmaceutyczny
Arkusz samooceny pracownika naukowego UJ CM – Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Archiwum

Wielkość fontu
Kontrast