Samoocena

 

e-AS wypełniany jest częściowo automatycznie – dane dotyczące publikacji pobierane są z Portalu Zarządzania Wiedzą UJ CM, z modułu Bibliografia UJ CM. Pozostałe punkty Arkusza samooceny uzupełnia pracownik.

Do Arkusza należy zalogować się za pomocą adresu e-mail w domenie @uj.edu.pl.

Zasady samooceny oraz odpowiednie instrukcje umieszczone są w elektronicznym Arkuszu samooceny 2023.

Wypełnianie Arkuszy możliwe będzie od 18 marca do 18 kwietnia 2024 roku. 

Wygenerowane Arkusze samooceny w formacie PDF należy zachować w swojej dokumentacji.

Biblioteka Medyczna UJ CM przekazuje wypełnione Arkusze samooceny do Dziekanatów.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt: informacja.naukowa@cm-uj.krakow.pl lub tel. 12 657 23 10; 12 312 16 57.

 

Termin składania arkuszy samooceny został przedłużony do 22 kwietnia 2024 roku.

 

 Arkusz samooceny pracownika naukowego UJ CM – Wydział Lekarski
 Arkusz samooceny pracownika naukowego UJ CM – Wydział Farmaceutyczny
 Arkusz samooceny pracownika naukowego UJ CM – Wydział Nauk o Zdrowiu
 Arkusz samooceny pracownika naukowego UJ CM – Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej

 

Archiwum AS