Katalogi kartkowe

Informację o zbiorach wydanych do 1995 roku należy sprawdzić także w katalogu on-line.
 
 • katalog książek:
  • alfabetyczny
  • przedmiotowy
  • centralny (książki znajdujące się w bibliotekach zakładowych UJ CM)
  • serii medycznych

 

 • katalog czasopism:
  • alfabetyczny

 

 • katalog zbiorów specjalnych
  • alfabetyczny
  • przedmiotowy

 

 Zbiory wydane po 1995 roku opracowywane są wyłącznie w katalogu on-line.

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranych zbiorów użytkownik może:
– skontaktować się z informacją katalogową pod telefonem: 517 385 669;
– wysłać e-mail: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl.