Czasopisma i bazy danych

Czasopisma polskie

 • Czasopisma aktualnie prenumerowane:

  Art of Dentistry
  Czasopismo Stomatologiczne/Journal of Stomatology
  Dental and Medical Problems
  Dental Forum
  e-Dentico
  Magazyn Stomatologiczny
  Protetyka Stomatologiczna
  Stomatologia Współczesna
  TPS Twój Przegląd Stomatologiczny
   

 • Archiwalny zbiór czasopism:

  Implantoprotetyka
  Poradnik Stomatologiczny
  Nowa Stomatologia
  Poznańska Stomatologia
  Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego
  Stomatologia Kliniczna

 

Czasopisma zagraniczne

 • Czasopisma aktualnie prenumerowane:

  Journal of Periodontology
  Journal of Clinical Orthodontics
  Journal of Osaka Dental University
   

 • Archiwalny zbiór czasopism:

  The Angle Orthodontics
  Annals of Periodontology
  Compendium of Continuing Education in Dentistry
  Contemporary Esthetic and Restorative Practice
  Dental Abstracts
  Dentaltown
  Dental Practice
  Dentistry Today
  European Journal of Oral Sciences
  European Journal of Orthodontics
  Inside Dentistry
  International Journal of Paediatric Dentistry
  Journal of Clinical Periodontology
  Journal of Dental Research
  Journal of Dentistry for Children
  Journal of Evidence-Based Dental Practice
  Journal of Oral Science
  Journal of Orofacial Orthopedics

  Informacja o zasobach w/w tytułów znajduje się w  Katalogu komputerowym.
  Biblioteka IS posiada również dostęp on-line do tych samych czasopism zagranicznych, co Biblioteka Medyczna UJ CM. Korzystając z zakładki e-lokalizator można uzyskać dostęp do Listy czasopism elektronicznych od A do Z (dostępnych w sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dostęp do pełnych tekstów czasopism w wersji elektronicznej możliwy jest bez konieczności logowania się – ze wszystkich komputerów sieci UJ.

   

Bazy danych

Biblioteka IS posiada dostęp do wszystkich baz danych zakupionych przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.

Zdalny dostęp do zasobów odbywa się poprzez system HAN (Hidden Automatic Navigation). HAN nie wymaga dodatkowych instalacji ani konfiguracji przeglądarki internetowej.

Informacji udzielają pracownicy Oddziału Wypożyczeń i Promocji Usług Bibliotecznych:
tel.: 12 433 27 77; 12 657 14 66

email :  wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Wielkość fontu
Kontrast