Rankingi czasopism

Więcej…

  • Punktacja KBN/MNiI/MNiSW 

Punktacja KBN (Zespół Nauk Medycznych P-05) czasopism polskich za lata:

 1999             2000 – 2001             2002             2003             2004

Punktacja Ministra Nauki i Informatyzacji

 2005-2006

Punktacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2007

 Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 19.11.2007 r.

2008

 Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 18.06.2009 r. 

2009

 Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 5.05.2009 r. 

 Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism z dnia 16.07.2009 r. 

2010

 Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 25.06.2010 r. 

 Wykaz polskich czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 10.12.2010 r. 

 Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 29.12.2010 r. 

2011-2012

 Część A Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczba punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach 

 Część B Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor(IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach 

Część C Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities ERIH wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

 Uzupełnienie do Wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 22 kwietnia 2013r. 

2013

 Część A Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczba punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach 

Część B Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor(IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część C Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities ERIH wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

2014

 Część A Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach 

 Część B Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach 

Część C Wykazu czasopism naukowych. Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

2015

Część A Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczba punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część B Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor(IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część C Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities ERIH wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach z dn. 23 grudnia 2015 r.

Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 1 lipca 2016 r.

2016

Część A Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczba punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część B Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor(IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część C Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities ERIH wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

2017-2018

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

Część A Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczba punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część B Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor(IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część C Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities ERIH wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Czasopisma naukowe nieujęte w powyższym Wykazie Czasopism, ale indeksowane w tych latach w bazach Web of Science lub Scopus otrzymują 15 pkt
  Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r.

Czasopisma naukowe niezamieszczone w powyższym Wykazie Czasopism i nieindeksowane w bazach Web of Science lub Scopus otrzymują 1 pkt
  Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

  Rozporządzenie MNiSW z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

2019-2020

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. Wykaz Czasopism Naukowych i Recenzowanych Materiałów z Konferencji Międzynarodowych

Załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. Wykaz Czasopism Naukowych

Czasopisma naukowe niezamieszczone w powyższym Wykazie Czasopism otrzymują 5 pkt
Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

UWAGA! Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

 Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. – Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. – wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Wielkość fontu
Kontrast