Punktacja Ministerstwa

Więcej…

 

Punktacja MEiN / MNiSW / MNiI / KBN

2023

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 Czasopisma naukowe niezamieszczone w powyższym wykazie czasopism otrzymują 5 pkt

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie MEiN z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

2017-2022

2007-2016

2005-2006

1999-2004

 

 

Nieaktualne wykazy czasopism (2019-2022)