Zestawienia tematyczne

Z uwagi na konieczność odpowiedniego precyzowania tematu w trakcie wyszukiwania, zestawienia tematyczne wykonuje się z udziałem zainteresowanego użytkownika, po wcześniejszej rezerwacji terminu

e-mail: informacja.naukowa@cm-uj.krakow.pl

tel. 12 657 23 10

Uwaga: Zestawień tematycznych nie przygotowuje się dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.

 

Osoba, która zleca opracowanie zestawienia, powinna wcześniej wypełnić formularz kwerendy.