Medical Subject Headings (MeSH®)

Tezaurus Medical Subject Headings opracowywany przez National Library of Medicine w USA zawiera tzw. słownictwo kontrolowane i służy do opisu treści publikacji oraz wyszukiwania informacji i dokumentów z zakresu nauk biomedycznych.

Trzonem tezaurusa są tzw. deskryptory, które dodawane są do rekordów publikacji opisując ich treść oraz określniki, które oddają aspekt poszczególnych tematów, np.:

Stenty — przeciwwskazania
Polimorfizm genetyczny — wpływ środków chemicznych
Choroby żołądka — diagnostyka

Wśród deskryptorów znajdują się też hasła geograficzne oraz hasła pozwalające zawęzić wyszukiwanie do określonego typu publikacji, czyli sposobu opracowania treści, np.:

Wytyczne postępowania klinicznego
Atlasy
Opisy przypadków

Tezaurus MeSH zawiera także tysiące synonimów i blisko spokrewnionych terminów, aby naprowadzić użytkowników na deskryptor najbardziej odpowiedni dla poszukiwanego tematu.

Deskryptory są zorganizowane w drzewach hierarchicznych, co umożliwia użytkownikom przeglądanie ich w uporządkowany sposób od szerszych do węższych pojęć.  

MeSH jest stosowany w bazach MEDLINE®,  PubMed®, katalogach bibliotek medycznych, w tym również w języku polskim w katalogu komputerowym Biblioteki Medycznej:

funkcja Wyszukiwanie zaawansowane > Filtry wyszukiwania: MeSH

lub

Indeksy > Przeglądaj według MeSH

 

W 2022 roku został uruchomiony Portal MeSHPol – polsko-angielska wersja MeSH sukcesywnie opracowywana i dostępna w formule Open Access pod adresem https://mesh.cm-uj.krakow.pl/