Sekretariat i obsługa administracyjno-ekonomiczna

  • prowadzi obsługę kancelaryjno-administracyjną Biblioteki Medycznej
  • prowadzi wykazy pracowników zatrudnionych w Bibliotece, czuwa nad terminowym przekazywaniem do Działu Spraw Osobowych UJ CM ewidencji czasu pracy i wszystkich innych spraw kadrowych, a także prowadzi sprawozdawczość w tym zakresie
  • prowadzi obsługe administracyjną postępowań o zamówienie publiczne na zakup materiałów bibliotecznych we współpracy z Działem Zamówień Publicznych UJ CM
  • prowadzi obsługę finansowo-księgowa działalności bibliotecznej w porozumieniu z Kwesturą UJ CM oraz ewidencję źródeł finansowania wydatków na materiały biblioteczne przez poszczególne jednostki UJ CM