Inne usługi biblioteczne

Doktorantom UJ CM przysługuje ponadto prawo bezpłatnego korzystania z następujących usług:

  • skanowanie materiałów z zasobów bibliotecznych Biblioteki Medycznej poprzez system elektronicznej dystrybucji SDDE,
  • identyfikacja dostępu do źródeł informacyjnych w zasobach innych bibliotek,
  • indywidualna konsultacja przy korzystaniu z elektronicznych zasobów biblioteki,
  • sporządzanie pomiarów bibliometrycznych,
  • konsultacja przy wypełnianiu dokumentów, które wymagają podania danych bibliograficznych i bibliometrycznych.