Instrukcja korzystania z bazy Embase

>>Click here for instruction in English<<

 

sieci uczelnianej (UJ CM, UJ) wystarczy wejść na stronę bazy EMBASE.

 


Instrukcja korzystania zdalnie z bazy Embase:

1. Należy wejść na stronę bazy EMBASE.

2. Następnie kliknąć w przycisk Check access.

3. W oknie Find your institution należy wpisać adres poczty w domenie @uj.edu.pl oraz wybrać z listy nazwę instytucji Jagiellonian University Medical College Faculty of Medicine i potwierdzić wybór.

 

UWAGA!
Do korzystania z tej metody logowania należy mieć aktywne konto na platformie ELSEVIER. Można wykorzystać istniejący już profil w innych serwisach ELSEVIER (np.: Mendeley, Scopus czy ScienceDirect).