Impact Factor

Sposób obliczania wskaźnika Impact Factor jest następujący:

IF = stosunek liczby cytowań (w danym roku) artykułów opublikowanych w dwóch poprzednich latach do łącznej liczby artykułów opublikowanych w dwóch poprzednich latach

Przykład: Impact Factor: 1,173

cytowania w 2001 r. artykułów opublikowanych w:
1999 – 123
2000 – 67
1999 i 2000 – 190

liczba artykułów opublikowanych w:
1999 – 81
2000 – 81
1999 i 2000 – 162
Impact Factor: 190:162 = 1,173

Impact Factor służy do oceny oraz porównywania czasopism pod względem ich wartości naukowej.

IF za np. 2003 rok ocenia czasopisma opublikowane w 2003 roku; dla każdego roku wartość ta jest zmienna.
Z powyższego wynika, że nie można przypisywać czasopismom np. z lat 90-tych wskaźnika cytowań
podanego za rok np. 2004.