Informacja Naukowa

Usługi Oddziału Informacji Naukowej:

  • Pomoc w korzystaniu z zasobów elektronicznych Biblioteki (zestawienia tematyczne, strategie wyszukiwawcze)
  • Udostępnianie książek, czasopism i baz danych w czytelniach
  • Prowadzenie „Bibliografii UJ CM”
  • Przygotowywanie analiz bibliometrycznych  
  • Organizowanie szkoleń z zakresu korzystania z zasobów Biblioteki