Nowa wersja „Bibliografia UJ CM”

 

Uruchomiona została nowa wersja bazy „Bibliografia UJ CM” zawierająca narzędzia umożliwiające m. in. uzyskanie informacji na temat udziałów jednostkowych (slotów) w publikacjach oraz wartości punktowych tych udziałów. Udostępniony został również moduł doradczy w zakresie ewaluacji, który zawiera dwa algorytmy optymalizujące – maksymalizacja wartości udziałów jednostkowych i maksymalizacja efektywności udziałów jednostkowych. Opcja ta pokazuje publikacje najbardziej korzystne pod względem punktacyjnym.

W interfejsie pojawiły się nowe funkcje, m.in.:

  • wyszukiwanie po pierwszym i ostatnim autorze
  • zawężanie wyników do publikacji wydanych w Open Access
  • wyszukiwanie poprzez dyscypliny autorów oraz dyscypliny czasopism
  • zarządzanie wynikami wyszukiwania – zmiana formatu wyświetlanych danych, możliwość usuwania rekordów z wykazu lub ich modyfikowania