Punktacja KBN (Zespół Nauk Medycznych P-05) czasopism polskich (1999-2004)