Wypożyczanie książek na zewnątrz

Zamawianie materiałów do wypożyczenia

Zamówienie materiałów z Katalogu Komputerowego jest możliwe po zalogowaniu w bazie katalogowej, z dowolnego komputera. Zamawiać może Czytelnik, który ma konto ważne w danym roku akademickim.

Zobacz również:  Jak korzystać z katalogu komputerowego?

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie bibliotecznym książek z Biblioteki Medycznej nie może przekraczać:

  • 10 tytułów dla studentów UJ CM,
  • 7 tytułów dla studentów pozostałych wydziałów UJ,
  • 4 tytuły dla studentów innych publicznych szkół wyższych Krakowa.

Okres wypożyczenia książek uzależniony jest od kategorii egzemplarza i statusu użytkownika.
Dla studentów UJ CM:
— wypożyczenia z tzw. księgozbioru dydaktycznego dokonywane są na 3 miesiące,
— wypożyczenia z  magazynu ogólnego na 1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

Dla studentów pozostałych wydziałów UJ oraz innych publicznych uczelni Krakowa:
— 1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

Przetrzymanie książek lub  inne sprawy do wyjaśnienia w  bibliotekach UJ powodują zablokowanie konta czytelnika.

Czas oczekiwania na zamówione książki

W tymczasowej siedzibie Biblioteki (ul. Grzegórzecka 20) wypożyczenia realizowane są według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek-piątek:

  • zamówienia złożone do godz. 8.00 odbiór od godz. 9.00
  • zamówienia złożone w godz. 8.00-13.00 odbiór od godz. 14.00
  • zamówienia złożone po godz. 13.00 (z wyjątkiem piątku) odbiór następnego dnia od godz. 9.00

Weekend:

  • zamówienia złożone po godz. 13.00 w piątek do godz. 8.00 w poniedziałek odbiór w poniedziałek od godz. 9.00

W okresach szczególnego nasilenia ruchu czytelniczego czas realizacji może ulegać zmianom.

Odbiór zamówionych materiałów

Książki zamówione i zarezerwowane elektronicznie czekają na odbiór:

– 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia
Uwaga – status egzemplarza „Do realizacji” widoczny w koncie czytelnika oznacza, że książkę można odebrać (należy uwzględnić czas potrzebny na jej wyszukanie, zob. Czas oczekiwania na zamówione książki);

– 5 dni roboczych dla książek rezerwowanych, licząc od dnia zwrotu przez poprzedniego czytelnika i wysłania przez system powiadomienia o możliwości odbioru. (Status egzemplarza „Do odbioru” widoczny w koncie czytelnika). 

Po odbiór zamówionych książek należy zgłosić się osobiście.

Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy inny czytelnik nie złożył rezerwacji na ten sam egzemplarz.
Prolongaty można dokonać przed upływem terminu zwrotu:
— samodzielnie, z pozycji konta użytkownika,
— osobiście w Wypożyczalni,
— za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Po upływie terminu zwrotu można dokonać prolongaty tylko osobiście w Wypożyczalni. 

Zwrot i kary za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

Aby uzyskać zaliczenie roku studiów, studenci winni zwrócić wypożyczone książki i uregulować wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki najpóźniej do 15 września każdego roku akademickiego, o ile dzieła nie zostały wypożyczone na okres krótszy.

W razie przekroczenia terminu zwrotu książek użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika, w wysokości ustalonej przez dyrektora Biblioteki Medycznej. 

Zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, należy zgłosić je przy odbiorze książek.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych prosimy o kontakt z Wypożyczalni: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Wielkość fontu
Kontrast