Wypożyczanie książek na zewnątrz

Zamawianie książek

 1. Książki mogą zamawiać osoby posiadające ważne konto biblioteczne. Należy rozliczyć zobowiązania z poprzedniego roku akademickiego: zwrócić wszystkie książki i uregulować ewentualne zaległości finansowe.
 2. Należy dokonać aktywacji konta przy pomocy właściwego formularza na stronie Zapisy do Biblioteki. Studenci muszą posiadać wpis na bieżący rok akademicki w systemie USOS.
 3. Książki można zamawiać z komputerów lub smartfonów poprzez katalog komputerowy (dotyczy to książek z lokalizacji „Magazyn”). Należy zalogować się do katalogu komputerowego, wybrać książkę i zamówić ją wskazując miejsce odbioru (na zewnątrz: Wypożyczalnia lub Książkomat ; korzystanie na miejscu w czytelni: Czytelnia Książek i Czasopism).
  Realizacja zamówień odbywa się na bieżąco w dni powszednie w godzinach 8.00-19.00, w soboty w godzinach 9.00-14.00. Zamówienia, które wpłyną po godz. 19.00 w dzień powszedni lub po godz. 14.00 w sobotę będą zrealizowane w następnym dniu roboczym.
  Po otrzymaniu maila o zrealizowaniu zamówienia należy odebrać książki w ciągu pięciu dni.

 4. Do księgozbioru udostępnianego w Czytelni i Wypożyczalni Czytelnicy mają wolny dostęp, co oznacza możliwość samodzielnego wyboru podręczników. Książek udostępnianych w ten sposób nie można zamawiać za pośrednictwem katalogu komputerowego – należy przyjść do Wypożyczalni i samodzielnie lub z pomocą bibliotekarza wybrać książki z półek.
 5. Można składać również zamówienia na książki będące w statusie „wypożyczone”, czyli rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników, które po zwrocie będzie mogła wypożyczyć następna osoba z kolejki oczekujących.

Zobacz również:  Jak korzystać z katalogu komputerowego?

 

Odbiór książek

Miejsce odbioru zamówionych książek zależy od wyboru dokonanego przez Czytelnika w trakcie składania zamówienia (Wypożyczalnia, Książkomat, Czytelnia).

 1. Odbiór książek w Wypożyczalni odbywa się w godzinach otwarcia Biblioteki.
 2. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru wybrano Książkomat, należy odebrać zamówione pozycje na parterze budynku od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-21.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 9.00-17.00.
  Instrukcja korzystania z książkomatu

 3. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru wybrano Czytelnię, należy zgłosić się do Czytelni Książek i Czasopism. Przed wejściem obowiązkowo należy zostawić w szatni na parterze okrycie wierzchnie, plecaki, torby itp.

Przy odbiorze książek konieczna jest legitymacja/karta biblioteczna.
Czas na odbiór jest określony w komunikacie wysyłanym do Czytelnika w chwili realizacji zamówienia.

 

Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy inny czytelnik nie złożył rezerwacji na ten sam egzemplarz.
Prolongaty można dokonać przed upływem terminu zwrotu:
— samodzielnie, z pozycji konta użytkownika,
— za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Po upływie terminu zwrotu prolongaty może dokonać tylko bibliotekarz, w tym celu proszę kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Zwrot wypożyczonych książek

Zwrot książek jest możliwy przez całą dobę wyłącznie za pomocą wrzutni, umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Medycznej 7.

 

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie bibliotecznym książek z Biblioteki Medycznej nie może przekraczać:

— 10 tytułów dla studentów UJ CM,
— 7 tytułów dla studentów pozostałych wydziałów UJ,
— 4 tytuły dla studentów innych publicznych szkół wyższych Krakowa.

Okres wypożyczenia książek uzależniony jest od kategorii egzemplarza i statusu użytkownika.
Dla studentów UJ CM:
— wypożyczenia z tzw. księgozbioru dydaktycznego dokonywane są na 3 miesiące,
— wypożyczenia z  magazynu ogólnego na 1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

Dla studentów pozostałych wydziałów UJ oraz innych publicznych uczelni Krakowa:
— 1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

Przetrzymanie książek lub  inne sprawy do wyjaśnienia w  bibliotekach UJ powodują zablokowanie konta czytelnika.

Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

Aby uzyskać zaliczenie roku studiów, studenci winni zwrócić wypożyczone książki i uregulować wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki najpóźniej do 15 września każdego roku akademickiego, o ile dzieła nie zostały wypożyczone na okres krótszy.

W razie przekroczenia terminu zwrotu książek użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika, w wysokości ustalonej przez dyrektora Biblioteki Medycznej. 

Zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów. 

W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych prosimy o kontakt z Wypożyczalnią: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Wielkość fontu
Kontrast