Wypożyczanie książek na zewnątrz

Zamawianie materiałów do wypożyczenia

 

Zamawianie książek

  1. Książki mogą zamawiać osoby posiadające ważne Konto Czytelnika. Należy rozliczyć zobowiązania z poprzedniego roku akademickiego: zwrócić wszystkie książki i uregulować ewentualne zaległości finansowe.
  2. Należy dokonać aktywacji konta przy pomocy właściwego formularza na stronie Zapisy do Biblioteki. Studenci muszą posiadać wpis na bieżący rok akademicki w systemie USOS.
  3. Książki można zamawiać z komputerów lub smartfonów poprzez katalog online. W trakcie składania zamówienia należy zwrócić uwagę na wybór właściwego miejsca odbioru książek: Wypożyczalnia; Książkomat; Czytelnia (korzystanie na miejscu).

Zobacz również:  Jak korzystać z katalogu komputerowego?

 

Odbiór książek

Miejsce odbioru zamówionych książek zależy od wyboru dokonanego przez Czytelnika w trakcie składania zamówienia (Wypożyczalnia, Książkomat, Czytelnia).

  1. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru książek wybrano Wypożyczalnię, po otrzymaniu emaila potwierdzającego realizację zamówienia należy umówić się online na wizytę za pomocą TERMINARZA(nie dotyczy osób spoza UJ).

Osoby spoza UJ w celu umówienia się na wizytę proszone są o wysłanie emaila na adres : wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Odbiór książek jest możliwy na drugim piętrze Biblioteki przy stanowisku oznaczonym „WYPOŻYCZENIA”. Należy korzystać wyłącznie z klatki schodowej.

 

  1. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru książek wybrano książkomat, należy odebrać zamówione pozycje na parterze budynku przy ul. Medycznej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-21.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 9.00 – 17.00. 

 

Czas na odbiór książek jest określony w komunikacie wysyłanym do Czytelnika w chwili realizacji zamówienia.

Przy odbiorze książek konieczna jest legitymacja/karta biblioteczna.

Instrukcja korzystania z książkomatu 

 

  1. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru książek wybrano Czytelnię, należy zgłosić się do Czytelni Książek i Czasopism (II piętro) z legitymacją lub kartą biblioteczną. Przed wejściem do Czytelni obowiązkowo należy zostawić w szatni na parterze okrycie wierzchnie, plecaki, torby itp.

 

Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy inny czytelnik nie złożył rezerwacji na ten sam egzemplarz.
Prolongaty można dokonać przed upływem terminu zwrotu:
— samodzielnie, z pozycji konta użytkownika,

— za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Po upływie terminu zwrotu prolongaty może dokonać tylko bibliotekarz, w tym celu proszę kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Zwrot wypożyczonych książek

Zwrot książek jest możliwy przez całą dobę wyłącznie za pomocą wrzutni, umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Medycznej 7.

 

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie bibliotecznym książek z Biblioteki Medycznej nie może przekraczać:

  • 10 tytułów dla studentów UJ CM,
  • 7 tytułów dla studentów pozostałych wydziałów UJ,
  • 4 tytuły dla studentów innych publicznych szkół wyższych Krakowa.

Okres wypożyczenia książek uzależniony jest od kategorii egzemplarza i statusu użytkownika.
Dla studentów UJ CM:
— wypożyczenia z tzw. księgozbioru dydaktycznego dokonywane są na 3 miesiące,
— wypożyczenia z  magazynu ogólnego na 1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

Dla studentów pozostałych wydziałów UJ oraz innych publicznych uczelni Krakowa:
— 1 miesiąc z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

Przetrzymanie książek lub  inne sprawy do wyjaśnienia w  bibliotekach UJ powodują zablokowanie konta czytelnika.

Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

Aby uzyskać zaliczenie roku studiów, studenci winni zwrócić wypożyczone książki i uregulować wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki najpóźniej do 15 września każdego roku akademickiego, o ile dzieła nie zostały wypożyczone na okres krótszy.

W razie przekroczenia terminu zwrotu książek użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika, w wysokości ustalonej przez dyrektora Biblioteki Medycznej. 

Zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów. 

W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych prosimy o kontakt z Wypożyczalnią: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Wielkość fontu
Kontrast