Punktacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007-2016)

2016

Część A Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczba punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część B Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor(IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część C Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities ERIH wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

 

2015

Część A Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczba punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część B Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor(IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część C Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities ERIH wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach z dn. 23 grudnia 2015 r.

Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 1 lipca 2016 r.

 

2014

 Część A Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach 

 Część B Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach 

Część C Wykazu czasopism naukowych. Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

 

2013

 Część A Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczba punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach 

Część B Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor(IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Część C Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities ERIH wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

 

2011-2012

 Część A Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczba punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach 

 Część B Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor(IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach 

Część C Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities ERIH wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

 Uzupełnienie do Wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 22 kwietnia 2013r. 

 

2010

 Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 25.06.2010 r. 

 Wykaz polskich czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 10.12.2010 r. 

 Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 29.12.2010 r. 

 

2009

 Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 5.05.2009 r. 

 Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism z dnia 16.07.2009 r. 

 

2008

 Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 18.06.2009 r. 

 

2007

 Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 19.11.2007 r.