Limity wypożyczeń

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie bibliotecznym książek z Biblioteki Medycznej nie może przekraczać:

  • 10 tytułów dla studentów UJ CM,
  • 7 tytułów dla studentów pozostałych wydziałów UJ,
  • 4 tytułów dla studentów innych publicznych szkół wyższych Krakowa,
  • 40 tytułów dla doktorantów UJ CM,
  • 40 tytułów dla pracowników CM UJ,
  • 20 tytułów dla doktorantów UJ,
  • 20 tytułów dla pracowników naukowych, nauczycieli akademickich UJ,
  • 5 tytułów dla pracowników nie dydaktycznych UJ,
  • 4 tytułów dla doktorantów, pracowników naukowych, nauczycieli akademickich innych wyższych uczelni i instytucji naukowych Krakowa,
  • 3 tytułów dla pozostałych osób związanych ze służbą zdrowia z województwa małopolskiego.

Limit ten może wzrosnąć, gdy użytkownik dodatkowo korzysta z innych bibliotek sieci UJ CM, UJ lub Biblioteki Jagiellońskiej. W każdej z bibliotek obowiązują osobne regulaminy i korzystający powinni tam dokonać odpowiedniej rejestracji.

Czas wypożyczenia książek uzależniony jest od kategorii egzemplarza i statusu użytkownika.

Jak zamówić i odebrać książki – informacje na stronie Zamawianie książek.