Zasady korzystania z pokoju pracy grupowej

 • Pokój pracy grupowej udostępniany jest w celach dydaktycznych i edukacyjnych dla grup 
  od 2 do 9 zarejestrowanych użytkowników Biblioteki Medycznej.
 • Udostępnienie pokoju pracy grupowej następuje po wcześniejszej rezerwacji dokonanej
  osobiście u bibliotekarza dyżurującego w Czytelni Zasobów Elektronicznych lub pod adresem
  e-mail: informacja.naukowa@cm-uj.krakow.pl
 • Dokonując rezerwacji należy wskazać liczbę osób korzystających z pokoju oraz godziny rezerwacji. Maksymalny czas jednorazowej rezerwacji to 4 godziny zegarowe.
  Jeśli zaistnieje potrzeba korzystania z pokoju dłużej, należy pod koniec czasu rezerwacji zgłosić się do bibliotekarza dyżurującego w Czytelni Zasobów Elektronicznych w celu sprawdzenia
  czy jest to możliwe.
 • Wszystkie osoby chcące skorzystać z pokoju pracy grupowej są zobowiązane do okazania bibliotekarzowi dyżurującemu w Czytelni Zasobów Elektronicznych ważnej karty bibliotecznej przed skorzystaniem z pokoju.
 • W pokoju pracy grupowej do dyspozycji jest 9 stanowisk pracy, a także komputer stacjonarny
  z dostępem do sieci Internet.
 • Korzystanie z materiałów bibliotecznych dostępnych w Czytelni Książek i Czasopism możliwe
  jest tylko po dokonaniu ich czasowego wypożyczenia i dotyczy tylko materiałów oznaczonych
  jako możliwe do wypożyczenia.
 • W pokoju pracy grupowej dozwolone jest picie z zakręcanych butelek, termosów, kubków
  z pokrywką itp. W celu spożywania posiłków zapraszamy do strefy relaksu, znajdującej się obok Wypożyczalni.