Fałszywe czasopisma – Hijacked journals

Zwracamy uwagę Państwa na potęgującą się działalność internetowych oszustów, polegającą na tworzeniu fałszywych stron internetowych wydawnictw i pobieraniu opłat za możliwość szybkiej publikacji artykułów w renomowanych czasopismach naukowych. Fałszywe strony internetowe kopiują informacje przypisane oryginalnym czasopismom: tytuł, ISSN, adres wydawniczy, przez co trudno od razu je rozpoznać. Sugerujemy, aby każdą wątpliwość (niezgodność nazwisk redaktorów naczelnych, rady naukowej, kilka wersji strony internetowej czasopisma) rozstrzygać przed podjęciem decyzji o zamieszczaniu tam publikacji i wniesieniem opłaty.

Biblioteka Medyczna UJ CM deklaruje pomoc w weryfikowaniu danych dotyczących czasopisma, w którym autor ma zamiar opublikować pracę.
(kontakt: Oddział Informacji Naukowej – tel. 12 657-23-10, informacja.naukowa@cm-uj.krakow.pl)

Jak się chronić przed nieuczciwym procederem?

  • Zachować ostrożność wobec ofert otrzymanych pocztą elektroniczną (renomowane czasopisma z IF zwykle nie rozsyłają tą drogą zaproszeń do publikacji).
  • Zweryfikować informacje ze strony czasopisma z danymi w bazie Journal Citation Reports: profil czasopisma, częstotliwość publikacji, wskaźnik Impact Factor, adres wydawniczy.
  • Sprawdzić obecność artykułów z danego czasopisma w bazach danych, np. Medline, Web of Science, Scopus.
  • Sprawdzić dostęp do zasobów archiwalnych czasopisma (w fałszywych regułą jest brak dostępu).
  • Skontaktować się z członkami redakcji.
  • Sprawdzić przejrzystość systemu opłat (fałszywe faktury) oraz numer konta bankowego (fałszywy wydawca podaje często konto  jednego z azjatyckich banków).
  • Sprawdzić, gdzie strona internetowa czasopisma jest hostowana: http://ipaddress.com.

Tytuły niektórych fałszywych czasopism można znaleźć na stronach:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hijacked_journal
https://en.wikipedia.org/wiki/Predatory_open-access_publishing
https://beallslist.weebly.com/hijacked-journals.html
https://predatoryjournals.com/journals/

Więcej informacji na temat falsyfikatów czasopism internetowych na stronach:

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/uwazajcie-na-falszywe-czasopisma-oszusci-nie-spia/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165614716300037
https://link.springer.com/article/10.1007/s12024-016-9785-x
https://www.researchgate.net/publication/279232562_The_full_story_of_90_hijacked_journals_from_August_2011_to_June_2015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4477759/
https://www.motherjones.com/media/2018/07/real-news-tackles-fake-science/
https://journosdiary.com/category/predatory-journals/fake-journals/

Wielkość fontu
Kontrast