Fałszywe czasopisma – Hijacked journals

Zwracamy uwagę na działalność internetowych oszustów, polegającą na tworzeniu fałszywych stron internetowych wydawnictw i pobieraniu opłat za możliwość szybkiej publikacji artykułów w renomowanych czasopismach naukowych. Fałszywe strony internetowe kopiują informacje przypisane oryginalnym czasopismom: tytuł, ISSN, adres wydawniczy, przez co trudno od razu je rozpoznać. Sugerujemy, aby każdą wątpliwość (niezgodność nazwisk redaktorów naczelnych, rady naukowej, kilka wersji strony internetowej czasopisma) rozstrzygać przed podjęciem decyzji o zamieszczaniu tam publikacji i wniesieniem opłaty.

Biblioteka Medyczna UJ CM deklaruje pomoc w weryfikowaniu danych dotyczących czasopisma, w którym autor ma zamiar opublikować pracę (tel. 12 657 23 10, e-mail: informacja.naukowa@cm-uj.krakow.pl).

 

Jak się chronić przed nieuczciwym procederem?

  • Zachować ostrożność wobec ofert otrzymanych pocztą elektroniczną (renomowane czasopisma z IF zwykle nie rozsyłają tą drogą zaproszeń do publikacji).
  • Zweryfikować informacje ze strony czasopisma z danymi w bazie Journal Citation Reports: profil czasopisma, częstotliwość publikacji, wskaźnik Impact Factor, adres wydawniczy.
  • Sprawdzić obecność artykułów z danego czasopisma w bazach danych, np. Medline, Web of Science, Scopus.
  • Sprawdzić dostęp do zasobów archiwalnych czasopisma (w fałszywych regułą jest brak dostępu).
  • Skontaktować się z członkami redakcji.
  • Sprawdzić przejrzystość systemu opłat (fałszywe faktury) oraz numer konta bankowego (fałszywy wydawca podaje często konto  jednego z azjatyckich banków).
  • Sprawdzić, gdzie strona internetowa czasopisma jest hostowana: IPAddress.

 

Tytuły niektórych fałszywych czasopism można znaleźć na stronach:

Beall’s List off Potential Predatory Journals and Publishers
Journal hijacking (Wikipedia)
Predatory publishing (Wikipedia)

Więcej informacji na temat falsyfikatów czasopism internetowych:

Warsztat badacza: Uważajcie na fałszywe czasopisma. Oszuści nie śpią
Characteristics of Hijacked Journals and Predatory Publishers: Our Observations in the Academic World
Hijacked journals, hijacked web-sites, journal phishing, misleading metrics, and predatory publishing: actual and potential threats to academic integrity and publishing ethics
The full story of 90 hijacked journals from August 2011 to June 2015
A second chance for authors of hijacked journals to publish in legitimate journals
Mother Jones: 400,000 Scientists All Over the World Have Been Published in Fake Journals
Science Chronicle: Fake Journals