Wypożyczanie książek – pracownicy UJ CM

 

Zamawianie książek

 1. Książki mogą zamawiać osoby posiadające ważne konto biblioteczne. Aktywacji konta bibliotecznego można dokonać osobiście w Wypożyczalni lub za pośrednictwem formularza elektronicznego.

 2. Książki można zamawiać z komputerów lub smartfonów poprzez katalog komputerowy (dotyczy to książek z lokalizacji „Magazyn”). Należy zalogować się do katalogu komputerowego, wybrać książkę i zamówić ją wskazując miejsce odbioru (na zewnątrz: Wypożyczalnia lub książkomat ; korzystanie na miejscu w czytelni: Czytelnia Książek i Czasopism).
  Realizacja zamówień odbywa się na bieżąco w dni powszednie w godzinach 08.00-19.00, w soboty w godzinach 09.00-14.00. Zamówienia, które wpłyną po godz. 19.00 w dzień powszedni lub po godz. 14.00 w sobotę będą zrealizowane w następnym dniu roboczym. Po otrzymaniu maila o zrealizowaniu zamówienia należy odebrać książki w ciągu pięciu dni.

 3. Do księgozbioru udostępnianego w Czytelni i Wypożyczalni Czytelnicy mają wolny dostęp, co oznacza możliwość samodzielnego wyboru podręczników. Książek udostępnianych w ten sposób nie można zamawiać za pośrednictwem katalogu komputerowego – należy przyjść do Wypożyczalni i samodzielnie lub z pomocą bibliotekarza wybrać książki z półek.

 4. Można składać również zamówienia na książki będące w statusie „wypożyczone”, czyli rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników, które po zwrocie będzie mogła wypożyczyć następna osoba z kolejki oczekujących.

Zobacz również:  Jak korzystać z katalogu komputerowego?

 

Odbiór książek

Miejsce odbioru zamówionych książek zależy od wyboru dokonanego przez Czytelnika w trakcie składania zamówienia (Wypożyczalnia, książkomat, Czytelnia).

 1. Odbiór książek w Wypożyczalni odbywa się w godzinach otwarcia Biblioteki.
 2. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru wybrano książkomat, należy odebrać zamówione pozycje na parterze budynku od poniedziałku do piątku w godz. 06.00-21.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 09.00-17.00.
  Instrukcja korzystania z książkomatu

 3. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru wybrano Czytelnię, należy zgłosić się do Czytelni Książek i Czasopism. Przed wejściem obowiązkowo należy zostawić w szatni na parterze okrycie wierzchnie, plecaki, torby itp.

Przy odbiorze książek konieczna jest karta biblioteczna.
Czas na odbiór wynosi pięć dni od momentu otrzymania e-maila potwierdzającego realizację zamówienia.

 

Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy inny czytelnik nie złożył rezerwacji na ten sam egzemplarz.
Prolongaty można dokonać przed upływem terminu zwrotu:

Po upływie terminu zwrotu prolongaty może dokonać tylko bibliotekarz, w tym celu proszę kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Zwrot wypożyczonych książek

Zwrot książek jest możliwy w Wypożyczalni w godzinach otwarcia Biblioteki oraz przez całą dobę za pomocą wrzutni, umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Medycznej 7.

 

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie bibliotecznym książek z Biblioteki Medycznej nie może przekraczać:

 • 40 tytułów dla pracowników naukowych UJ CM,
 • 20 tytułów dla pracowników naukowych pozostałych wydziałów UJ,
 • 5 tytułów dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi UJ (w tym UJ CM).

W uzasadnionych okolicznościach Dyrektor Biblioteki Medycznej lub osoby upoważnione mogą udzielić zezwolenia na wypożyczenie większej ilości materiałów.

 

Okres wypożyczenia książek uzależniony jest od kategorii egzemplarza i statusu użytkownika.

Dla pracowników naukowych UJ CM:

 • 3 miesiące z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty,
 • od 1 roku do 5 lat z możliwością prolongaty – tzw. wypożyczenia długoterminowe książek zakupionych z budżetów jednostek i programów.

Dla pracowników naukowych UJ oraz innych jednostek naukowych Krakowa:

 • 3 miesiące z możliwością wielokrotnej samodzielnej prolongaty.

 

Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

W razie przekroczenia terminu zwrotu książek, użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika.

 

Zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów. 

W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych prosimy o kontakt z Wypożyczalnią: 
wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl