Wypożyczanie książek na zewnątrz

Zamawianie książek

 

Zamówienie materiałów z Katalogu Komputerowego jest możliwe po zalogowaniu w bazie katalogowej z dowolnego komputera lub smartfona.

Zamawiać może Czytelnik, który ma konto ważne w danym roku kalendarzowym. W trakcie składania zamówienia należy zwrócić uwagę na wybór właściwego miejsca odbioru książek: Wypożyczalnia; Książkomat; Czytelnia (korzystanie na miejscu).

Zobacz również:  Jak korzystać z katalogu komputerowego?

Zamawiać można książki z lokalizacji „Magazyn”. Należy zalogować się do katalogu komputerowego, wybrać książkę i zamówić ją wskazując miejsce odbioru (na zewnątrz: Wypożyczalnia lub Książkomat ; korzystanie na miejscu w Czytelni: Czytelnia Książek i Czasopism). Po otrzymaniu maila o zrealizowaniu zamówienia należy odebrać książki w ciągu pięciu dni.
Do księgozbioru udostępnianego w Czytelni i Wypożyczalni Czytelnicy mają wolny dostęp, co oznacza możliwość samodzielnego wyboru podręczników. Książek udostępnianych w ten sposób nie można zamawiać za pośrednictwem katalogu komputerowego – należy przyjść do Wypożyczalni i samodzielnie lub z pomocą bibliotekarza wybrać książki z półek.
Można składać również zamówienia na książki będące w statusie „wypożyczone”, czyli rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników, które po zwrocie będzie mogła wypożyczyć następna osoba z kolejki oczekujących.

 

Odbiór książek

 

Miejsce odbioru zamówionych książek zależy od wyboru dokonanego przez Czytelnika w trakcie składania zamówienia (Wypożyczalnia, Książkomat, Czytelnia).

 

  1. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru książek wybrano Wypożyczalnię, po otrzymaniu emaila potwierdzającego realizację zamówienia należy umówić się online na wizytę za pomocą TERMINARZA(nie dotyczy osób spoza UJ).

 

Osoby spoza UJ w celu umówienia się na wizytę proszone są o wysłanie emaila na adres : wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Odbiór książek jest możliwy na drugim piętrze Biblioteki przy stanowisku oznaczonym „WYPOŻYCZENIA”. Należy korzystać wyłącznie z klatki schodowej.

 

  1. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru książek wybrano książkomat, należy odebrać zamówione pozycje na parterze budynku przy ul. Medycznej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-21.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 9.00 – 17.00. 

 

Czas na odbiór książek jest określony w komunikacie wysyłanym do Czytelnika w chwili realizacji zamówienia.

Przy odbiorze książek konieczna jest legitymacja/karta biblioteczna.

 

Instrukcja korzystania z książkomatu 

 

  1. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru książek wybrano Czytelnię, należy zgłosić się do Czytelni Książek i Czasopism (II piętro) z legitymacją lub kartą biblioteczną. Przed wejściem do Czytelni obowiązkowo należy zostawić w szatni na parterze okrycie wierzchnie, plecaki, torby itp.

 

Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

 

Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy inny czytelnik nie złożył rezerwacji na ten sam egzemplarz.
Prolongaty można dokonać przed upływem terminu zwrotu:
— samodzielnie, z pozycji konta użytkownika,

— za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Po upływie terminu zwrotu prolongaty może dokonać tylko bibliotekarz, w tym celu proszę kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Zwrot wypożyczonych książek

 

Zwrot książek jest możliwy przez całą dobę wyłącznie za pomocą wrzutni, umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Medycznej 7.

 

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie użytkownika dzieł nie może przekraczać:

  • 40 tytułów dla pracowników naukowych UJ CM,
  • 20 tytułów dla pracowników naukowych pozostałych wydziałów UJ,
  • 5 tytułów dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi UJ (w tym UJ CM).

W uzasadnionych okolicznościach dyrektor Biblioteki Medycznej lub osoby upoważnione mogą udzielić zezwolenia na wypożyczenie większej ilości materiałów.

 

Czas wypożyczenia książek uzależniony jest od kategorii egzemplarza i statusu użytkownika.

 

Dla pracowników naukowych i doktorantów UJ CM:
— 3 miesiące z możliwością prolongaty,
— od 1 roku do 5 lat z możliwością prolongaty – tzw. wypożyczenia długoterminowe książek zakupionych z budżetów jednostek i programów.

Dla pracowników naukowych i doktorantów UJ oraz innych jednostek naukowych Krakowa
— 3 miesiące z możliwością prolongaty.

 

Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

 

W razie przekroczenia terminu zwrotu książek użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika, w wysokości ustalonej przez dyrektora Biblioteki Medycznej. 

 

Zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

 

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych prosimy o kontakt z Wypożyczalnią: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

 

Wielkość fontu
Kontrast