Wypożyczanie książek na zewnątrz

Zamawianie książek

 1. Czytelnicy mają wolny dostęp do księgozbioru udostępnianego w Czytelni i Wypożyczalni, co oznacza możliwość samodzielnego wyboru podręczników.
  W Katalogu są to egzemplarze z lokalizacją: Biblioteka Medyczna CM UJ Czyt. Książek i Czasopism oraz Biblioteka Medyczna CM UJ Wypożyczalnia.
  Książek udostępnianych w ten sposób nie można zamawiać za pośrednictwem katalogu komputerowego – należy przyjść do Wypożyczalni i samodzielnie lub z pomocą bibliotekarza wybrać książki z półek.

 2. Zamówienie materiałów z lokalizacji Biblioteka Medyczna CM UJ Magazyn jest możliwe po zalogowaniu w katalogu komputerowym z dowolnego komputera lub smartfona. Zamawiać może Czytelnik, który ma konto ważne w danym roku kalendarzowym.
  Należy wybrać książkę i zamówić ją wskazując miejsce odbioru (na zewnątrz: Wypożyczalnia lub Książkomat ; korzystanie na miejscu w Czytelni: Czytelnia Książek i Czasopism).
  Realizacja zamówień odbywa się na bieżąco w dni powszednie w godzinach 08.00-19.00, w soboty w godzinach 09.00-14.00. Zamówienia, które wpłyną po godz. 19.00 w dzień powszedni lub po godz. 14.00 w sobotę będą zrealizowane w następnym dniu roboczym.

 3. Można składać również zamówienia na książki będące w statusie „wypożyczone”, czyli rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników, które po zwrocie będzie mogła wypożyczyć następna osoba z kolejki oczekujących.

 4. Po otrzymaniu maila o zrealizowaniu zamówienia należy odebrać książki w ciągu pięciu dni.

 

Zobacz również: Jak korzystać z katalogu komputerowego?

 

Odbiór książek

Miejsce odbioru zamówionych książek zależy od wyboru dokonanego przez Czytelnika w trakcie składania zamówienia (Wypożyczalnia, Książkomat, Czytelnia).

 1. Odbiór książek w Wypożyczalni odbywa się w godzinach otwarcia Biblioteki.
 2. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru wybrano Książkomat, należy odebrać zamówione pozycje na parterze budynku od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-21.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 9.00-17.00.
  Instrukcja korzystania z książkomatu

 3. Jeśli w trakcie składania zamówienia jako miejsce odbioru wybrano Czytelnię, należy zgłosić się do Czytelni Książek i Czasopism. Przed wejściem obowiązkowo należy zostawić w szatni na parterze okrycie wierzchnie, plecaki, torby itp.

Przy odbiorze książek konieczna jest karta biblioteczna.
Czas na odbiór jest określony w komunikacie wysyłanym do Czytelnika w chwili realizacji zamówienia.

 

Prolongata terminu zwrotu wypożyczonych materiałów

Przedłużenie okresu wypożyczenia jest możliwe, gdy inny czytelnik nie złożył rezerwacji na ten sam egzemplarz.
Prolongaty można dokonać przed upływem terminu zwrotu:
— samodzielnie, z pozycji konta użytkownika,
— za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Po upływie terminu zwrotu prolongaty może dokonać tylko bibliotekarz, w tym celu proszę kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Zwrot wypożyczonych książek

Zwrot książek jest możliwy przez całą dobę wyłącznie za pomocą wrzutni, umieszczonej przy wejściu do budynku przy ul. Medycznej 7.

 

Limit wypożyczonych i zarejestrowanych na koncie użytkownika dzieł nie może przekraczać:

— 40 tytułów dla pracowników naukowych UJ CM,
— 20 tytułów dla pracowników naukowych pozostałych wydziałów UJ,
— 5 tytułów dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi UJ (w tym UJ CM).

W uzasadnionych okolicznościach Dyrektor Biblioteki Medycznej lub osoby upoważnione mogą udzielić zezwolenia na wypożyczenie większej ilości materiałów.

 

Okres wypożyczenia książek uzależniony jest od kategorii egzemplarza i statusu użytkownika.

Dla pracowników naukowych i doktorantów UJ CM:
— 3 miesiące z możliwością prolongaty,
— od 1 roku do 5 lat z możliwością prolongaty – tzw. wypożyczenia długoterminowe książek zakupionych z budżetów jednostek i programów.

Dla pracowników naukowych i doktorantów UJ oraz innych jednostek naukowych Krakowa:
— 3 miesiące z możliwością prolongaty.

 

Opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych

W razie przekroczenia terminu zwrotu książek użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według cennika, w wysokości ustalonej przez Dyrektora Biblioteki Medycznej. 

 

Zgubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im materiałów.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych prosimy o kontakt z Wypożyczalnią: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Wielkość fontu
Kontrast