Przekazywanie kolekcji bibliotecznych przez jednostki organizacyjne UJ CM (w ramach procesów likwidacji dawnych bibliotek zakładowych)

Jednostki organizacyjne UJ CM planujące uporządkowanie swoich księgozbiorów podręcznych  i depozytowych prosimy o wcześniejszy kontakt z kierownikiem Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów BM pod nr tel. 12 658 72 56 lub na adres opracowanie@cm-uj.krakow.pl w celu ustalenia terminów i form tych przedsięwzięć.