Czasopisma i bazy danych

Biblioteka Instytutu Pediatrii posiada dostęp on-line do wszystkich baz danych zakupionych przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.

Korzystając z zakładki e-zasoby można uzyskać dostęp do czasopism zagranicznych dostępnych w sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z czasopism tradycyjnych można korzystać wyłącznie w czytelni.

Pracownicy i studenci UJ CM mogą korzystać ze zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych za pośrednictwem systemu HAN (Hidden Automatic Navigation).

W razie jakichkolwiek pytań  prosimy o kontakt z Oddziałem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Medycznej UJ CM:
tel. 12 657 14 66
e-mail: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

 

Informacje o zasobach Biblioteki IP znajdują się w:

 

Biblioteka ostrzega!

Pojawia się coraz więcej nieuczciwych tzw. drapieżnych wydawców (predatory publishers) i fałszywych czasopism (hijacked journals), które podszywają się pod prawdziwe czasopisma naukowe (podają przekłamane wartości wskaźnika Impact Factor, organizują fałszywe konferencje naukowe itp.) Nieuczciwi wydawcy przysyłają oferty publikowania na łamach swoich czasopism za niewygórowaną opłatą, nie poddając artykułów procesowi recenzji i korekty.

Lista czasopism, które mają fałszywe odpowiedniki stron internetowych, znajduje się pod linkiem:

Beall’s List off Potential Predatory Journals and Publishers

 

Jak się chronić przed nieuczciwym procederem?

  • ignorować oferty wysyłane pocztą elektroniczną (żadne renomowane czasopismo z IF nie rozsyła tą drogą zaproszeń),
  • zweryfikować informacje ze strony czasopisma z danymi w bazie Journal Citation Reports (Thomson Reuters): profil czasopisma, częstotliwość publikacji, wskaźnik Impact Factor, adres wydawniczy,
  • sprawdzić indeksowanie artykułów na platformie Web of Science,
  • sprawdzić dostęp do zasobów  archiwalnych  czasopisma (w fałszywych regułą jest brak dostępu),
  • skontaktować się z członkami redakcji,
  • sprawdzić przejrzystość systemu opłat (fałszywe faktury) oraz numer konta bankowego (fałszywy wydawca podaje zwykle konto  jednego z azjatyckich banków),
  • sprawdzić, gdzie strona internetowa czasopisma jest hostowana: IPAddress.