Ocenie podlegają prace posiadające afiliację UJ, opublikowane w 2010 roku.

Arkusz samooceny

 

Instrukcja korzystania ze źródeł informacji niezbędnych do wypełnienia arkusza dotyczącego okresowej oceny działalności naukowej pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 1. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy A MNiSW.

Informację o punktacji dla czasopism z listy A uzyskujemy korzystając z wykazu przygotowanego przez MNiSW, w części A – CZASOPISMA WYRÓŻNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) :

Ujednolicony wykaz czasopism MNiSW 2010

Uwaga: Należy stosować punktację: 45 pkt., 37 pkt., 32 pkt., 18 lub 20 i 10 pkt. Nie należy sumować np. 40 pkt. + 45 pkt.

 

 1. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy B MNiSW.

Informację o zamieszczeniu czasopisma na liście B sprawdzamy korzystając z wykazu przygotowanego przez MNiSW, w części B – POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE:

Ujednolicony wykaz czasopism MNiSW 2010

 

 1. Liczba cytowań wg ISI Web of Science  w roku 2010

Odnośnie punktu 3 do wyszukania liczby cytowań konieczny jest wykaz wszystkich publikacji danego autora.

ISI Web of Science jest bazą ISI, z której udostępniane są indeksy cytowań:
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)–1945-present,
Social Sciences Citation Index (SSCI)–1956-present,
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)–1975-present,
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)–1990-present,
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)–1990-present

 1. Wchodząc na stronę ISI Web of Knowledge z zakładki Select of Databases wybieramy bazę Web of Science.
 2. Wyszukiwanie cytowań przeprowadzamy w zakładce: Search.
 3. Wpisujemy swoje nazwisko i inicjał imienia, wybierając po prawej stronie ekranu opcję: Autor.
 4. Naciskamy Search.

  Uwaga: nie należy używać polskich znaków diakrytycznych.
  Nazwisko dwuczłonowe (np. Szydlowska-Janik A.) należy wpisywać: Szydlowska* A.
  W przypadku używania przez autora dodatkowego inicjału imienia (np. Klich AB) należy wpisać Klich A* 

 5. Otrzymujemy zestawienie wszystkich publikacji indeksowanych w ISI Web of Science od 1945 roku dla wybranej formy nazwiska.
 6. Następnie w prawym górnym rogu ekranu wybieramy: Create Citation Report.
 7. Zaznaczamy (w okienku z lewej strony rekordu) publikacje, które w wyniku zbieżności nazwiska i inicjału imienia znalazły się w zestawieniu i klikamy w przycisk Go umieszczony bezpośrednio nad listą publikacji (w ten sposób usuwamy publikacje innych autorów o takim samym nazwisku i inicjale imienia).

  Uwaga: przed przejściem na kolejne strony należy jeszcze raz sprawdzić czy wszystkie wyświetlone publikacje należą do autora, jeżeli nie to zaznaczyć je w celu usunięcia. 

 8. Te czynności należy wykonać przechodząc na kolejne strony.
 9. W rezultacie wykonanych czynności po prawej stronie ekranu otrzymujemy zestawienie ilości cytowań w każdym interesującym nas roku.
 10. Aby do Arkusza Samooceny podać liczbę cytowań za rok 2010 należy odczytać liczbę z 2010 roku.

Dodatkowych informacji odnośnie powyższej instrukcji udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej UJ CM
tel. 12 657 23 10,
e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl