Bazy danych

Biblioteka IS posiada dostęp on-line do wszystkich baz danych zakupionych przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.

Pracownicy i studenci UJ CM mogą korzystać ze zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych za pośrednictwem systemu HAN (Hidden Automatic Navigation).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zdalnego dostępu prosimy o kontakt z Oddziałem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Medycznej UJ CM:
tel. 12 657 14 66
e-mail: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl.