Biblioteka poleca

Identyfikator autora w globalnej sieci naukowej

ORCID Międzynarodowy System Identyfikacji Autorów Prac Naukowych

 

Czasopisma punktowane

Ranking i wyszukiwarka czasopism Impact factor z listy MNISW

Lista czasopism punktowanych

 

Czasopisma Open Access

ARIANTA Naukowe i branżowe czasopisma naukowe

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Elsevier Open Access

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Europe Pubmed Central

Free Medical Journals

HighWire

PubMed Central

 

Biblioteki cyfrowe

Biblioteki cyfrowe w Polsce

Biblioteki cyfrowe na świecie

 

Materiały pomocnicze

Lekarski Poradnik Językowy

Jak napisać dobry artykuł naukowy

Skróty Czasopism

 

Rekomendujemy artykuł: H.Szajewska, J. Łukasik: Czy i kiedy wierzyć publikacjom naukowym? Standardy Medyczne/Pediatria, 2016, T.13 nr 5: 861-867 (dostępny w bibliotekach)

Wielkość fontu
Kontrast