Samoocena działalności naukowej pracowników WNoZ UJ CM 2015

Ocenie podlegają prace posiadające afiliację UJ, opublikowane w 2015 roku.

Arkusz Samooceny

 

Instrukcja korzystania ze źródeł informacji niezbędnych do wypełnienia arkusza dotyczącego okresowej oceny działalności naukowej pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 1. Publikacje oryginalne, przeglądowe i listy opublikowane w czasopismach z listy A MNiSW

Informację o punktacji dla czasopism z listy A uzyskujemy korzystając z wykazu przygotowanego przez MNiSW:

Część A Wykazu czasopism naukowych. Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

 1. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy B MNiSW

Informację o zamieszczeniu czasopisma na liście B sprawdzamy korzystając z wykazu przygotowanego przez MNiSW:

Część B Wykazu czasopism naukowych. Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

 1. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy C MNiSW

Informację o punktacji dla czasopism z listy C uzyskujemy, korzystając z wykazu przygotowanego przez MNiSW:

Część C Wykazu czasopism naukowych. Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

 1. Liczba cytowań wg Web of Science Core Collection w roku 2015

Aby odczytać liczbę cytowań należy skorzystać z bazy Web of Science Core Collection:

 1. Wchodząc na stronę Web of Science z zakładki All Databases wybieramy bazę Web of Science Core Collection.
 2. Wyszukiwanie cytowań przeprowadzamy w zakładce: Basic Search.
 3. Wpisujemy swoje nazwisko i inicjał imienia, wybierając po prawej stronie ekranu opcję: Autor.
 4. Naciskamy Search.

  Uwaga: nie należy używać polskich znaków diakrytycznych.
  Nazwisko dwuczłonowe (np. Szydlowska-Janik A.) należy wpisywać: Szydlowska* A.
  W przypadku używania przez autora dodatkowego inicjału imienia (np. Klich AB) należy wpisać Klich A*

 5. Otrzymujemy zestawienie wszystkich publikacji indeksowanych w Web of Science Core Collection od 1945 roku dla wybranej formy nazwiska.
 6. Następnie w prawym górnym rogu ekranu wybieramy: Create Citation Report.
 7. Zaznaczamy (w okienku z lewej strony rekordu) publikacje, które w wyniku zbieżności nazwiska i inicjału imienia znalazły się w zestawieniu i klikamy w przycisk Go umieszczony bezpośrednio nad listą publikacji (w ten sposób usuwamy publikacje innych autorów o takim samym nazwisku i inicjale imienia).

  Uwaga: przed przejściem na kolejne strony należy jeszcze raz sprawdzić, czy wszystkie wyświetlone publikacje należą do autora, jeżeli nie, to zaznaczyć je w celu usunięcia.

 8. Te czynności należy wykonać przechodząc na kolejne strony.
 9. W rezultacie wykonanych czynności po prawej stronie ekranu otrzymujemy zestawienie ilości cytowań w każdym interesującym nas roku.
 10. Aby do Arkusza Samooceny podać liczbę cytowań za rok 2015 należy odczytać liczbę z 2015 roku.
 1. Współczynnik Hirscha w całym dorobku naukowym (wg Web of Science Core Collection)
  Wartość współczynnika Hirscha wyliczana jest automatycznie po przeprowadzeniu wyszukiwania wg instrukcji zamieszczonej powyżej. Należy odczytać jako h-index: (prawy górny róg strony).

Dodatkowych informacji odnośnie powyższej instrukcji udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej UJ CM:
tel. 12 657 23 10,
e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl