Samoocena działalności naukowej pracowników WNoZ UJ CM 2011

Ocenie podlegają prace posiadające afiliację UJ, opublikowane w 2011 roku.

Arkusz Samooceny

 

Instrukcja korzystania ze źródeł informacji niezbędnych do wypełnienia arkusza dotyczącego okresowej oceny działalności naukowej pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 1. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy A MNiSW.

Informację o punktacji dla czasopism z listy A uzyskujemy korzystając z wykazu przygotowanego przez MNiSW, w części A – CZASOPISMA WYRÓŻNIONE W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR):

Część A Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor(IF), znajdujace sięw bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczba punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

 

 1. Publikacje oryginalne i przeglądowe opublikowane w czasopismach z listy B MNiSW.

Informację o zamieszczeniu czasopisma na liście B sprawdzamy korzystając z wykazu przygotowanego przez MNiSW, w części B – POZOSTAŁE CZASOPISMA ZAGRANICZNE I CZASOPISMA POLSKIE:

Część B Wykazu Czasopism Naukowych Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor(IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

Sprostowanie do Części B Wykazu czasopism naukowych

 

 1. Liczba cytowań wg ISI Web of Science w roku 2011

Aby odczytać liczbę cytowań należy skorzystać z bazy ISI Web of Science:

 1. Wchodząc na stronę ISI Web of Knowledge z zakładki Select of Databases wybieramy bazę Web of Science.
 2. Wyszukiwanie cytowań przeprowadzamy w zakładce: Search.
 3. Wpisujemy swoje nazwisko i inicjał imienia, wybierając po prawej stronie ekranu opcję: Autor.
 4. Naciskamy Search.
  Uwaga: nie należy używać polskich znaków diakrytycznych.
  Nazwisko dwuczłonowe (np. Szydlowska-Janik A.) należy wpisywać: Szydlowska* A.
  W przypadku używania przez autora dodatkowego inicjału imienia (np. Klich AB) należy wpisać Klich A*
 5. Otrzymujemy zestawienie wszystkich publikacji indeksowanych w ISI Web of Science od 1945 roku dla wybranej formy nazwiska.
 6. Następnie w prawym górnym rogu ekranu wybieramy: Create Citation Report.
 7. Zaznaczamy (w okienku z lewej strony rekordu) publikacje, które w wyniku zbieżności nazwiska i inicjału imienia znalazły się w zestawieniu i klikamy w przycisk Go umieszczony bezpośrednio nad listą publikacji (w ten sposób usuwamy publikacje innych autorów o takim samym nazwisku i inicjale imienia).
  Uwaga: przed przejściem na kolejne strony należy jeszcze raz sprawdzić czy wszystkie wyświetlone publikacje należą do autora, jeżeli nie to zaznaczyć je w celu usunięcia.
 8. Te czynności należy wykonać przechodząc na kolejne strony.
 9. W rezultacie wykonanych czynności po prawej stronie ekranu otrzymujemy zestawienie ilości cytowań w każdym interesującym nas roku.
 10. Aby do Arkusza Samooceny podać liczbę cytowań za rok 2011 należy odczytać liczbę z 2011 roku.

 

 1. Współczynnik Hirscha w całym dorobku naukowym (wg ISI Web of Science).
  Wartość współczynnika Hirsha wyliczana jest automatycznie po przeprowadzeniu wyszukiwania wg instrukcji zamieszczonej powyżej. Należy odczytać jako h-index: (prawy górny róg strony).

Dodatkowych informacji odnośnie powyższej instrukcji udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej UJ CM
tel. 12 657 23 10,
e-mail: informacja.naukowa@bm.cm-uj.krakow.pl