Historia i osiągnięcia Biblioteki

Historia

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum swoje początki bierze z Biblioteki Wydziału Lekarskiego UJ. Według zachowanych źródeł jako osobna jednostka została wydzielona już w 1810 r.

Zobacz: Początki Biblioteki Wydziału Lekarskiego (1810-1817)

Biblioteka Medyczna w obecnym kształcie powstała wraz z Akademią Medyczną, powołaną 1 stycznia 1950 r. z odłączonych od Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego. Na jej siedzibę wyznaczono pomieszczenia w budynku Zakładu Historii Medycyny przy ul. Kopernika 7. Biblioteka zatrudniała wówczas czterech pracowników, a na jej zbiory złożyły się książki pozyskane z Towarzystwa Lekarskiego oraz dary absolwentów Wydziału Medycznego UJ.

W 1956 r. Biblioteka została przeniesiona do lokalu w budynku Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Reja 4.

W 1978 r. Biblioteka została przeniesiona na ul. Św. Anny 3. Jednocześnie rozpoczęto budowę nowej siedziby przy ul. Medycznej 7. Oddanie do użytku budynku w Prokocimiu nastąpiło w czerwcu 1984 r., a przenoszenie zbiorów zakończono w styczniu roku następnego. Na początku lat osiemdziesiątych Biblioteka otrzymała także dodatkowe pomieszczenia przy ul. Jagiellońskiej 10, w których zlokalizowano czytelnię (lokal przy Jagiellońskiej został opuszczony w 1996 r.).

W 1993 r., po ponad czterdziestu latach, nauki medyczne powróciły do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Likwidacji uległa Akademia Medyczna, a w jej miejsce powstało Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biblioteka Główna Akademii Medycznej zmieniła swoją nazwę na Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

1999 r. wraz z Biblioteką Jagiellońską wprowadzono komputerowy system katalogowania księgozbioru VTLS oraz rozpoczęto współpracę z NUKAT – Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym, powstałym w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym okresie rozpoczęto – we współpracy z Biblioteką Główną AM w Poznaniu – adaptowanie i wykorzystywanie języka haseł przedmiotowych MeSH (Medical Subject Headings).

Od 2005 r.  zbiory medyczne Biblioteki zaaranżowane są według  klasyfikacji NLM (National Library of Medicine), a kolekcje zbiorów wykraczające poza tematykę ściśle medyczną według klasyfikacji LC (Library of Congress).

W 2007 r. Biblioteka Medyczna była organizatorem międzynarodowej konferencji pod patronatem European Association for Health Information Libraries pt. PATHWAYS TO NEW ROLES: the education, training and continuing Development of the Health Library Information Workforce, Kraków 12-15 września 2007 r.

W grudniu 2010 r. odbyły się w Bibliotece uroczystości jubileuszowe dwusetnej rocznicy powołania samodzielnej Biblioteki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, co zapoczątkowało rozwój bibliotekarstwa medycznego w Krakowie. Z tej okazji zaprezentowano wystawę „Spojrzenie w przeszłość. Zbiory – ludzie – wydarzenia”.

W 2012 r. w Bibliotece miała miejsce restrukturyzacja, w wyniku której zmieniła się wewnętrzna organizacja placówki.

W 2016 r. rozpoczęto remont budynku Biblioteki Medycznej w Prokocimiu. Tymczasowa siedziba Biblioteki mieściła się w budynku dydaktycznym przy ul. Grzegórzeckiej 20, a Magazyn BM w Morawicy.

W 2020 r. latem Biblioteka Medyczna powróciła do swej dawnej siedziby. W budynku po generalnym remoncie aktualnie mieści się, oprócz Biblioteki, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Collegium Medicum.

 

Dyrektorzy Biblioteki Medycznej

1956-1958

1958-1960

1960-1980

1980-1996

1996 – 

dr Zbigniew Kukulski

mgr Zenobiusz Kozik

mgr Zdzisław Słomiński

mgr Władysław Szot

mgr Anna Uryga