Usługi międzybiblioteczne

Wypożyczanie z zewnątrz

Biblioteka Medyczna sprowadza w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych materiały, których nie ma w żadnej bibliotece na terenie Krakowa. Usługi obejmują sprowadzenie książki lub kopii fragmentów (rozdziałów) książek oraz artykuły z czasopism z bibliotek krajowych i zagranicznych. Udostępnianie sprowadzonych materiałów uzależnione jest od formy dostarczenia ich przez bibliotekę realizującą zamówienie tj.:

  • wypożyczone książki udostępniane są wyłącznie w Czytelni;
  • kopie kserograficzne – powiadamianie telefoniczne lub e-mailowe o możliwości odbioru;
  • kopie skan – przesyłanie plików na podany adres e-mail.

Usługi te realizowane są bezpłatnie dla pracowników, doktorantów i studentów z kół naukowych UJ CM; dla pozostałych użytkowników są płatne.

Zamówienie na konkretny artykuł w bibliotekach zagranicznych realizowane jest najczęściej poprzez następujący system:

  • SUBITO (zamówienia na artykuły z bibliotek zagranicznych).

Wypożyczanie na zewnątrz

Biblioteka Medyczna wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym krajowym i zagranicznym na okres 30 dni. Zamiast wypożyczenia oryginału biblioteka może wykonać jego dokument wtórny – na koszt zamawiającego i z poszanowaniem prawa autorskiego. Koszty wysyłki zamówionych dokumentów pokrywa Biblioteka Medyczna, koszty przesyłki zwrotnej strona zamawiająca.

Praktyczne wskazówki:

  1. Zamówienia na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek płatne gotówką prosimy składać osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
  2. Zamówienia przez pocztę elektroniczną można składać  jedynie w sytuacji, gdy możliwe jest podanie źródła finansowania.
  3. Dla pracowników UJ CM możliwe są zamówienia drogą elektroniczną. Stosujemy zasadę rozliczeń bezgotówkowych – w zamówieniu podaje się tylko źródło finansowania.

kontakt: tel. 12 657 14 66
e-mail: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Wielkość fontu
Kontrast