Usługi międzybiblioteczne

Wypożyczanie z zewnątrz

Biblioteka Medyczna sprowadza w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych materiały, których nie ma w żadnej bibliotece na terenie Krakowa. Usługi obejmują sprowadzenie książki lub kopii fragmentów (rozdziałów) książek oraz artykuły z czasopism z bibliotek krajowych i zagranicznych. Udostępnianie sprowadzonych materiałów uzależnione jest od formy dostarczenia ich przez bibliotekę realizującą zamówienie tj.:

  • wypożyczone książki udostępniane są wyłącznie w Czytelni,
  • kopie kserograficzne – powiadamianie telefoniczne lub e-mailowe o możliwości odbioru,
  • kopie skan – przesyłanie plików na podany adres e-mail.

 

Praktyczne wskazówki:

  1. Pracownicy UJ CM mogą składać zamówienia drogą elektroniczną – warunkiem jest podanie w zamówieniu źródła finansowania.
  2. Zamówienia płatne przelewem po uprzednim skontaktowaniu się z Wypożyczalnią.

 

Wypożyczanie na zewnątrz

Biblioteka Medyczna wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym krajowym i zagranicznym na okres 30 dni. Zamiast wypożyczenia oryginału biblioteka może wykonać jego dokument wtórny – na koszt zamawiającego i z poszanowaniem prawa autorskiego. Koszty wysyłki zamówionych dokumentów pokrywa Biblioteka Medyczna, koszty przesyłki zwrotnej strona zamawiająca.

 

Kontakt:

tel. 12 657 14 66
e-mail: wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl