Dary dla Biblioteki Medycznej

Wszystkich pracowników naszej Uczelni, którzy są autorami lub redaktorami publikacji monograficznych i podręcznikowych (polskich i zagranicznych) uprzejmie prosimy o przekazywanie jednego egzemplarza danego tytułu w formie daru z przeznaczeniem do zbiorów Biblioteki. Dzięki tej darowiźnie – szczególnie wartościowej, gdy przekazywany egzemplarz zostanie wzbogacony o dedykację autorską – powiększana jest na bieżąco i archiwizowana specjalna kolekcja, która posiada także swoje odzwierciedlenie w opracowywanej przez bibliotekę Bibliografii dorobku naukowego pracowników UJ CM.

Osoby zainteresowane przekazaniem książek z prywatnych kolekcji uprzejmie prosimy o kontakt z kierownikiem Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów BM pod nr tel. 12 658 72 56  lub na adres opracowanie@cm-uj.krakow.pl w celu ustalenia przedmiotu oraz formy przekazania tej darowizny. Każdorazowo Biblioteka zastrzega sobie prawo do decyzji o przyjęciu i/lub włączeniu proponowanych publikacji do księgozbioru.