Kontakt

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
ul. Medyczna 7
30-688 Kraków

 

Dyrektor Biblioteki Medycznej
Z-ca Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej 
mgr Anna Uryga

tel. 12 658 02 72
anna.uryga@cm-uj.krakow.pl

 

Zastępca Dyrektora BM 
mgr Beata Bator

tel. 12 658 02 72
beata.bator@cm-uj.krakow.pl

 

Biuro Organizacji
tel. 12 658 02 72
+48 661 890 822 

sekretariat.bm@cm-uj.krakow.pl

mgr Anna Białorucka
Danuta Zaczek

  

Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
czasopisma@cm-uj.krakow.pl
gromadzenieksiazki@cm-uj.krakow.pl
opracowanie@cm-uj.krakow.pl

Kierownik: mgr Małgorzata Matera

mgr Ewa Czarnik
mgr Małgorzata Gubernat

mgr Ewa Kluz
mgr Iwona Kosowska
mgr Mariusz Ligenza
mgr Sylwia Majkowska
mgr Elżbieta Niedojadło (pracownik nieobecny)
mgr Maria Stachura-Chatłas
Renata Szwajca
dr Grzegorz Zając
mgr Urszula Zdeb

tel. 12 658 72 56
+48 517 385 669

 

Oddział Informacji Naukowej
informacja.naukowa@cm-uj.krakow.pl
bibliografia@cm-uj.krakow.pl

p.o. Kierownika: mgr Szymon Kubik

mgr Ireneusz Korfel
mgr Marta Stokaluk

tel. 12 657 23 10
+48 532 544 093

mgr Maciej Balicki
mgr Elżbieta Bohatkiewicz
mgr Jolanta Cieśla
mgr Julia Dragan
mgr Agnieszka Kowalczyk (pracownik czasowo nieobecny)
mgr Jolanta Lenart
mgr Małgorzata Masłoń
mgr Anna Matkowska
Adam Ryznerski
mgr Małgorzata Sieradzka-Fleituch

tel. 12 312 16 57

 

Oddział Udostępniania Zbiorów
wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl

Kierownik: mgr Monika Niewalda

mgr Bożena Brusik-Jach
mgr Lidia Cichoń 
mgr Joanna Grzyb
mgr Natalia Kolarz

tel. 12 657 14 66
+48 532 545 229

 

Biblioteka Instytutu Pediatrii
mgr Ewa Tkaczyk
tel. 12 333 90 34

 

Biblioteka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
mgr Beata Jakubczyk
mgr Małgorzata Marcjan
mgr Agnieszka Pyrgies
tel. 12 634 33 97 w. 15, 26  

 

Biblioteka Instytutu Stomatologii
mgr Agnieszka Prokop
tel. 12 424 54 23

 

Biblioteka Instytutu Zdrowia Publicznego 
wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl