Nieaktualne wykazy czasopism (2019-2023)

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materialow z konferencji miedzynarodowych

Załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r.

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych

 Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 Scalony wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych

Komunikat MNiSW z dnia 29 września 2020 w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. – Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. – wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. Wykaz Czasopism Naukowych i Recenzowanych Materiałów z Konferencji Międzynarodowych

Załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. Wykaz Czasopism Naukowych i Recenzowanych Materiałów z Konferencji Międzynarodowych