Zdalny dostęp do zasobów BM

Dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci UJ CM odbywa się poprzez system autentykacji HAN (Hidden Automatic Navigation).

Instrukcja korzystania z zasobów elektronicznych spoza sieci UJ CM.

 


Zdalny dostęp dla emerytowanych pracowników 


Warunkiem otrzymania przez emerytowanych nauczycieli akademickich UJ CM (posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego) zdalnego dostępu, jest założenie poczty mailowej UJ CM. Chęć korzystania z poczty elektronicznej należy przesłać na adres ok@cm-uj.krakow.pl  Z przyznanego adresu prosimy przesłać na adres wypozyczenia@cm-uj.krakow.pl  prośbę o otwarcie zdalnego dostępu. W poczcie zwrotnej otrzymacie  Państwo wszelkie niezbędne informacje. Przyznany dostęp należy co roku prolongować.

Wielkość fontu
Kontrast